تا 25% تخفیف اسنپ فود سازمانی برای شرکت ها

پیشنهاد تخفیف دار

تا 25% تخفیف غذا برای شرکت ها با اسنپ فود سازمانی تامین غذای کارکنان و پرسنل شرکت و ارگان ها با قیمت ارزان بدون نیاز به کد تخفیف قیمت منوی رستوران ها کاهش می‌یابد سفارش ها هر روز از ساعت 12:30 تا 13:30 رایگان ارسال میشود ثبت نام در پنل اسنپ فود سازمانی با کلیک روی «لینک خرید»