کد تخفیف

کد تخفیف اولین سفارش اسنپ فود 40 هزارتومانی ویژه سوپری

با استفاده از کدتخفیف می توانید از 40 هزارتومان تخفیف ویژه برای اولین سفارش سوپرمارکتی بالای 100 هزارتومان از اسنپ اکسپرس بهره مند شوید. جهت استفاده از تخفیف می بایست کد را کپی کرده و بر روی "خرید سوپرمارکتی" کلیک نمایید تا تخفیف در اسنپ اکسپرس برای شما اعمال شود.

کد تخفیف

با استفاده از کدتخفیف می توانید از 40 هزارتومان تخفیف ویژه برای اولین سفارش سوپرمارکتی بالای 100 هزارتومان از اسنپ اکسپرس بهره مند شوید. جهت استفاده از تخفیف می بایست کد را کپی کرده و بر روی "خرید سوپرمارکتی" کلیک نمایید تا تخفیف در اسنپ اکسپرس برای شما اعمال شود.

کد تخفیف

کد تخفیف گل اسنپ فود 80 هزارتومانی ویژه اولین خرید

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 80 هزارتومان تخفیف ویژه خرید گل برای اولین خرید بالای 160 هزارتومان بهره مند شوید. برای خرید از این قسمت باید وارد بخش سایر اسنپ فود شوید. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 80 هزارتومان تخفیف ویژه خرید گل برای اولین خرید بالای 160 هزارتومان بهره مند شوید. برای خرید از این قسمت باید وارد بخش سایر اسنپ فود شوید. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

کد تخفیف غذا اسنپ تا 40 هزار تومان بدون محدودیت

با استفاده از امتیاز های خود در اسنپ کلاب میتوانید با صرف 1300 امتیاز از 40 هزارتومان تخفیف اولین خرید و با صرف 1300 امتیاز 2 تخفیف 15 هزارتومانی و با صرف 1200 امتیاز دو تخفیف 20 هزارتومانی ویژه سفارش از اسنپ فود بهره مند شوید. لازم به توضیح است به ازای هر 1000 تومان استفاده از خدمات اسنپ 10 امتیاز دریافت میکنید. جهت استفاده از تخفیف می بایست بر روی "دریافت کد تخفیف" کلیک نمایید تا کدتخفیف را دریافت نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

با استفاده از امتیاز های خود در اسنپ کلاب میتوانید با صرف 1300 امتیاز از 40 هزارتومان تخفیف اولین خرید و با صرف 1300 امتیاز 2 تخفیف 15 هزارتومانی و با صرف 1200 امتیاز دو تخفیف 20 هزارتومانی ویژه سفارش از اسنپ فود بهره مند شوید. لازم به توضیح است به ازای هر 1000 تومان استفاده از خدمات اسنپ 10 امتیاز دریافت میکنید. جهت استفاده از تخفیف می بایست بر روی "دریافت کد تخفیف" کلیک نمایید تا کدتخفیف را دریافت نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

کد تخفیف اسنپ فود بدون محدودیت سفارش اول تا 90 هزارتومان در کمپین راهی پاریس شو

در کمپین راهی پاریس شو با وارد کردن شماره تلفن همراه خود و دریافت کد ورود از کد تخفیف بهره مند خواهید شد. اگر کاربر جدید اسنپ فود باشید اسم شما در لیست سفر به پاریس ثبت خواهد شد و از کد تخفیف های ویژه تر برخوردار خواهید شد و اگر قبلا در اسنپ فود ثبت نام کرده باشید کد تخفیف با مبالغ کمتر به شما تعلق میگیرد. با سفارش از اسنپ فود و دعوت دوستان میتوانید شانس خود را در قرعه کشی بالا ببرید. کد ها در این جشنواره به این شرح است: در سفارش اول غذا 90 هزار تومان با حداقل خرید 180 هزارتومان برای تهران و 80 هزار تومان با حداقل خرید 160 هزارتومان برای شهرستان، در سفراش غیر اول غذا 1. 60 هزار تومان با حداقل خرید 150 هزارتومان برای تهران، 2. 50 هزار تومان با حداقل خرید 140 هزارتومان برای اصفهان، شیراز، قم، اهواز،کرج،تبریز،مشهد و 3. 40 هزار تومان با حداقل خرید 90 هزارتومان و 10 هزار تومان با حداقل خرید 80 هزارتومان برای دیگر شهرها و 4. 10% تا سقف 20 هزار تومان با حداقل خرید 100 هزارتومان برای اصفهان، شیراز، قم، اهواز، کرج، تبریز، مشهد. برای سفارش اول میوه : 1. 60 هزار تومان با حداقل خرید 110 هزارتومان برای تهران 2. 50 هزار تومان با حداقل خرید 90 هزارتومان برای اصفهان، شیراز، قم، اهواز، کرج، تبریز، مشهد. برای سفارش اول نان: 1. 15 هزار تومان با حداقل خرید 30 هزارتومان برای تهران. 2. 12 هزار تومان با حداقل خرید 22 هزارتومان برای اصفهان، شیراز، قم، اهواز، کرج، تبریز، مشهد. برای سفارش اول پروتئین : 1. 100 هزار تومان با حداقل خرید 170 هزارتومان برای تهران 2. 65 هزار تومان با حداقل خرید 120 هزارتومان برای اصفهان،شیراز، قم، اهواز، کرج، تبریز، مشهد. جهت دریافت کد تخفیف و شرکت در قرعه کشی میبایست بر روی "راهی پاریس شو" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

در کمپین راهی پاریس شو با وارد کردن شماره تلفن همراه خود و دریافت کد ورود از کد تخفیف بهره مند خواهید شد. اگر کاربر جدید اسنپ فود باشید اسم شما در لیست سفر به پاریس ثبت خواهد شد و از کد تخفیف های ویژه تر برخوردار خواهید شد و اگر قبلا در اسنپ فود ثبت نام کرده باشید کد تخفیف با مبالغ کمتر به شما تعلق میگیرد. با سفارش از اسنپ فود و دعوت دوستان میتوانید شانس خود را در قرعه کشی بالا ببرید. کد ها در این جشنواره به این شرح است: در سفارش اول غذا 90 هزار تومان با حداقل خرید 180 هزارتومان برای تهران و 80 هزار تومان با حداقل خرید 160 هزارتومان برای شهرستان، در سفراش غیر اول غذا 1. 60 هزار تومان با حداقل خرید 150 هزارتومان برای تهران، 2. 50 هزار تومان با حداقل خرید 140 هزارتومان برای اصفهان، شیراز، قم، اهواز،کرج،تبریز،مشهد و 3. 40 هزار تومان با حداقل خرید 90 هزارتومان و 10 هزار تومان با حداقل خرید 80 هزارتومان برای دیگر شهرها و 4. 10% تا سقف 20 هزار تومان با حداقل خرید 100 هزارتومان برای اصفهان، شیراز، قم، اهواز، کرج، تبریز، مشهد. برای سفارش اول میوه : 1. 60 هزار تومان با حداقل خرید 110 هزارتومان برای تهران 2. 50 هزار تومان با حداقل خرید 90 هزارتومان برای اصفهان، شیراز، قم، اهواز، کرج، تبریز، مشهد. برای سفارش اول نان: 1. 15 هزار تومان با حداقل خرید 30 هزارتومان برای تهران. 2. 12 هزار تومان با حداقل خرید 22 هزارتومان برای اصفهان، شیراز، قم، اهواز، کرج، تبریز، مشهد. برای سفارش اول پروتئین : 1. 100 هزار تومان با حداقل خرید 170 هزارتومان برای تهران 2. 65 هزار تومان با حداقل خرید 120 هزارتومان برای اصفهان،شیراز، قم، اهواز، کرج، تبریز، مشهد. جهت دریافت کد تخفیف و شرکت در قرعه کشی میبایست بر روی "راهی پاریس شو" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف اولین خرید اسنپ فود 50 هزارتومانی ویژه غذا

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 50 هزارتومان تخفیف ویژه برای اولین سفارش غذای بالای 100 هزارتومان از اسنپ فود بهره مند شوید. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 50 هزارتومان تخفیف ویژه برای اولین سفارش غذای بالای 100 هزارتومان از اسنپ فود بهره مند شوید. جهت استفاده از تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کدتخفیف اسنپ فود تا 45 هزارتومان ویژه اولین سفارش شیرینی

کاربران تخفیف هات می توانید از 45 هزارتومان تخفیف ویژه اولین سفارش شیرینی اسنپ فود برای سفارش بالای 90 هزارتومان بهره مند شوید. جهت سفارش می بایست بر روی "سفارش شیرینی" کلیک کنید تا تخفیف در اسنپ فود برای شما اعمال گردد.

کد تخفیف

کاربران تخفیف هات می توانید از 45 هزارتومان تخفیف ویژه اولین سفارش شیرینی اسنپ فود برای سفارش بالای 90 هزارتومان بهره مند شوید. جهت سفارش می بایست بر روی "سفارش شیرینی" کلیک کنید تا تخفیف در اسنپ فود برای شما اعمال گردد.

2 هفته پیش کد تخفیف

کد تخفیف سفارش آنلاین شیرینی از قنادی های اسنپ فود

45 هزار تومان تخفیف شیرینی اسنپ فود اولین سفارش خرید از بهترین مغازه ها در شهر تهران و تمامی شهرستان ها فروشگاه شیرینی نیشکر، ناتلی، بی بی، ماه بانو، نان سحر و... حداقل قابل قبول سبد خرید بیشتر از 90 هزار تومان است سفارش از قنادی های اسنپ فود با لمس «لینک خرید»

2 هفته پیش کد تخفیف

45 هزار تومان تخفیف شیرینی اسنپ فود اولین سفارش خرید از بهترین مغازه ها در شهر تهران و تمامی شهرستان ها فروشگاه شیرینی نیشکر، ناتلی، بی بی، ماه بانو، نان سحر و... حداقل قابل قبول سبد خرید بیشتر از 90 هزار تومان است سفارش از قنادی های اسنپ فود با لمس «لینک خرید»

پیشنهاد تخفیف دار

کد 70% تخفیف سوپرمارکت اسنپ فود و فود پارتی

کاربران با مراجعه به سایت و اپلیکیشن اسنپ فود میتوانید از 70% تخفیف فود پارتی در رستوران های منتخب شهر های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، اصفهان، رشت، کرج، قم و قزوین بهره مند شوید. جهت استفاده از تخفیف می بایست بر روی "سفارش" کلیک نمایید تا تخفیف برای شما اعمال شود.

پیشنهاد تخفیف دار

کاربران با مراجعه به سایت و اپلیکیشن اسنپ فود میتوانید از 70% تخفیف فود پارتی در رستوران های منتخب شهر های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، اصفهان، رشت، کرج، قم و قزوین بهره مند شوید. جهت استفاده از تخفیف می بایست بر روی "سفارش" کلیک نمایید تا تخفیف برای شما اعمال شود.

پیشنهاد تخفیف دار

کد تخفیف و جوایز دیگر در بازی پف فیلم اسنپ اکسپرس

در بازی پف فیلم که حاصل همکاری سوپرمارکت اسنپ و فیلیمو است، شما می‌توانید با زدن بر روی دکمه شروع، یکی از جوایز دستگاه شانس را که شامل کد تخفیف اسنپ اکسپرس، کد تخفیف فیلیمو، گوشی موبایل سامسونگ S23، گوشی آیفون ۱۳، تلویزیون، اپل واچ، دوربین کنون، موتور برقی و… است دریافت کنید. هر کاربر تنها ۱ بار امکان شروع بازی را دارد و پس از آن برای دریافت هر ۱ شانس دیگر باید یک کاربر جدید را به این بازی دعوت کند یا یک خرید از سوپرمارکت اسنپ (اسنپ اکسپرس) انجام دهد. برای ورود به سایت مثبت سبز می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت اسنپ اکسپرس شوید.

پیشنهاد تخفیف دار

در بازی پف فیلم که حاصل همکاری سوپرمارکت اسنپ و فیلیمو است، شما می‌توانید با زدن بر روی دکمه شروع، یکی از جوایز دستگاه شانس را که شامل کد تخفیف اسنپ اکسپرس، کد تخفیف فیلیمو، گوشی موبایل سامسونگ S23، گوشی آیفون ۱۳، تلویزیون، اپل واچ، دوربین کنون، موتور برقی و… است دریافت کنید. هر کاربر تنها ۱ بار امکان شروع بازی را دارد و پس از آن برای دریافت هر ۱ شانس دیگر باید یک کاربر جدید را به این بازی دعوت کند یا یک خرید از سوپرمارکت اسنپ (اسنپ اکسپرس) انجام دهد. برای ورود به سایت مثبت سبز می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت اسنپ اکسپرس شوید.

2 هفته دیگر کد تخفیف

کد تخفیف 40 هزار تومانی اولین خرید لبنیات اسنپ فود

با استفاده از این کد و در اولین خرید لبنیات از وبسایت اسنپ فود 40 هزار تومان تخفیف دریافت کنید. برای ورود به دسته‌بندی لبنیات، پس از ورود به صفحه اصلی در قسمت بالای صفحه روی سایر کلیک کنید تا نزدیک‌‌ترین فروشگاه‌های لبنیات به شما نشان داده شده و سپس خرید خود را انجام دهید. حداقل مبلغ سبد خرید برای استفاده از این کد 80 هزار تومان می‌باشد. برای ورود به سایت اسنپ فود بر روی"خرید کنید" کلیک کنید.

2 هفته دیگر کد تخفیف

با استفاده از این کد و در اولین خرید لبنیات از وبسایت اسنپ فود 40 هزار تومان تخفیف دریافت کنید. برای ورود به دسته‌بندی لبنیات، پس از ورود به صفحه اصلی در قسمت بالای صفحه روی سایر کلیک کنید تا نزدیک‌‌ترین فروشگاه‌های لبنیات به شما نشان داده شده و سپس خرید خود را انجام دهید. حداقل مبلغ سبد خرید برای استفاده از این کد 80 هزار تومان می‌باشد. برای ورود به سایت اسنپ فود بر روی"خرید کنید" کلیک کنید.

کد تخفیف

کد تخفیف لبنیات اسنپ فود 40 هزارتومانی

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 50% تخفیف اولین خرید لبنیات از اسنپ فود بهره مند شوید. سقف این کد تخفیف 40 هزارتومان برای حداقل خرید 80 هزارتومان است. جهت استفاده از کد تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با استفاده از کد تخفیف میتوانید از 50% تخفیف اولین خرید لبنیات از اسنپ فود بهره مند شوید. سقف این کد تخفیف 40 هزارتومان برای حداقل خرید 80 هزارتومان است. جهت استفاده از کد تخفیف میبایست کد را کپی کرده و بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

دریافت 60 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید سرویس‌های منتخب اسنپ فود در فرصت‌های ارغوانی رایتل

در این طرح با ارسال کلید واژه "اسنپ فود" یا "Snappfood" به شماره 0920920 می‌توانید کد تخفیف 60 هزار تومانی اولین خرید از سرویس‌های منتخب اسنپ فود (عطاری، گل فروشی، لبنیات، سلامت و زیبایی) که در صفحه اصلی این وبسایت در قسمت سایر در بالای صفحه قرار دارد را دریافت کنید. حداقل مبلغ سبد خرید جهت استفاده از این کد 120 هزار تومان می‌باشد. جهت ورود به وبسایت اسنپ فود و استفاده از کد تخفیف طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

در این طرح با ارسال کلید واژه "اسنپ فود" یا "Snappfood" به شماره 0920920 می‌توانید کد تخفیف 60 هزار تومانی اولین خرید از سرویس‌های منتخب اسنپ فود (عطاری، گل فروشی، لبنیات، سلامت و زیبایی) که در صفحه اصلی این وبسایت در قسمت سایر در بالای صفحه قرار دارد را دریافت کنید. حداقل مبلغ سبد خرید جهت استفاده از این کد 120 هزار تومان می‌باشد. جهت ورود به وبسایت اسنپ فود و استفاده از کد تخفیف طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

دریافت 50 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید اسنپ فود ویژه رستوران و کافه در فرصت‌های ارغوانی رایتل

در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل با ارسال "فود" یا "Food" با خط رایتل خود به شماره 0920920، کد تخفیف اسنپ فود به مبلغ 50 هزار تومان برای اولین خرید از رستوران و کافه دریافت نمایید. حداقل خرید برای استفاده از این کد تخفیف 100 هزار تومان است. توجه داشته باشید که این کد روی سایر دسته‌بندی‌های اسنپ فود اعمال نمی‌گردد. جهت ورود به وبسایت و استفاده از کد اسنپ فود در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل، بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل با ارسال "فود" یا "Food" با خط رایتل خود به شماره 0920920، کد تخفیف اسنپ فود به مبلغ 50 هزار تومان برای اولین خرید از رستوران و کافه دریافت نمایید. حداقل خرید برای استفاده از این کد تخفیف 100 هزار تومان است. توجه داشته باشید که این کد روی سایر دسته‌بندی‌های اسنپ فود اعمال نمی‌گردد. جهت ورود به وبسایت و استفاده از کد اسنپ فود در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل، بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

1 ماه پیش کد تخفیف

کد تخفیف سفارش اول اسنپ فود تمامی رستوران ها

کد تخفیف اسنپ فود سفارش اول 50 هزار تومانی قابل استفاده در تمام شهرهای مشهد، تبریز، کرج، تهران و... مخصوص بخش سفارش آنلاین غذا از تمای رستوران‌های ایران توجه » کف سبد بالای 100 هزار تومان باشد تا کوپون عمل کند خرید آنلاین از اسنپ فود غذا با لمس کلید «لینک خرید»

1 ماه پیش کد تخفیف

کد تخفیف اسنپ فود سفارش اول 50 هزار تومانی قابل استفاده در تمام شهرهای مشهد، تبریز، کرج، تهران و... مخصوص بخش سفارش آنلاین غذا از تمای رستوران‌های ایران توجه » کف سبد بالای 100 هزار تومان باشد تا کوپون عمل کند خرید آنلاین از اسنپ فود غذا با لمس کلید «لینک خرید»

2 هفته دیگر کد تخفیف

50 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید اسنپ فود

با استفاده از این کد تخفیف اولین سفارش اسنپ فود در خرید از رستوران و کافه‌های این سامانه از 50 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. حداقل مبلغ سفارش برای اعمال کد 100 هزار تومان می‌باشد و لازم به ذکر است که کد بر روی سرویس فود پارتی قابل استفاده نخواهد بود. برای ورود به وبسایت اسنپ فود بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

2 هفته دیگر کد تخفیف

با استفاده از این کد تخفیف اولین سفارش اسنپ فود در خرید از رستوران و کافه‌های این سامانه از 50 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. حداقل مبلغ سفارش برای اعمال کد 100 هزار تومان می‌باشد و لازم به ذکر است که کد بر روی سرویس فود پارتی قابل استفاده نخواهد بود. برای ورود به وبسایت اسنپ فود بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

کد تخفیف اسنپ فود

خدمات اسنپ فود در ابتدا تنها محدود به سفارش آنلاین غذا از رستوران‌های اطراف بود اما در حال حاضر امکان خرید نان، شیرینی، میوه، گل و حتی ثبت سفارش در داروخانه نیز به لیست خدمات این سامانه اضافه شده است. شما می‌توانید از سراسر ایران، وارد اپلیکیشن یا سایت این مجموعه شده و سفارش خود را ثبت کنید. کد تخفیف اسنپ فود نیز در انواع مختلف برای انجام یک خرید به‌صرفه در بخش‌های مختلف این سامانه در دسترس کاربران قرار دارد.