تا 20% تخفیف مزه آخر هفته های اسنپ اکسپرس

پیشنهاد تخفیف دار

تخفیف اسنپ اکسپرس خرید غیر اول طرح مزه های آخر هفته در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 تا 24 شب برگزار میشه برای مواد خوردنی و آشامیدنی، الویه، شکلات، نوشابه انرژی زا و... اجناس بی نیاز به ثبت بن تا 20 درصد نامحدود کاهش قیمت دارد ورود به طرح مزه آخر هفته های اسنپ اکسپرس از «لینک خرید»