80 هزار تومان تخفیف اسنپ فود ویژه رستوران های رشت

کد تخفیف

سفارش ارزان غذا محلی و مدرن از اسنپ فود شهر رشت خرید از رستوران گلسار، ماهی، سمیعی، رازقی کارز فود و... مرغ و کباب ترش، باقلا قاتوق، سیر قلیه، غوره مسما و غیره کد تخفیف اسنپ فود برای اولین سفارش کاربران جدید رشت 80 هزارتومان روی مجموع قیمت غذا بالای 160 هزار تومانی مشاهده رستوران های رشت اسنپ فود از «لینک خرید»