50% تخفیف کتاب های نشر نوین طاقچه

پیشنهاد تخفیف دار

کتب نشر نوین طاقچه را با تخفیف 50% تهیه نمایید ناشر کتابهای برتر حوزه های استارتاپ، کارآفرینی و توسعه فردی سازش نکنید، قانون 5 ثانیه، قدرت سکوت، چک لیست، طرز فکر و.. هر هفته خودکار قیمت تعدادی از کتاب های برگزیده کاسته میشه مشاهده کتاب های انتشارات نوین طاقچه از «لینک خرید»