30 هزار تومان تخفیف دیجیکالاجت سفارش از قنادی

کد تخفیف

سفارش آنلاین با کد تخفیف دیجیکالاجت قنادی برای همه کد برای همه سفارش های مرتبه اول، دوم، سوم و... کار می کند خرید کیک تولد، شیرینی لبنانی، ترکیه ای، زولبیا و بامیه، قطاب و... مبلغ 30 هزارتومان روی 110 از فاکتور نهایی شما کاسته میشود مشاهده قنادی های دیجیکالاجت با لمس کردن «لینک خرید»