کد تخفیف

کد تخفیف 35 هزار تومانی دیجی کالا جت

در خریدهای بالای 120 هزار تومان از دیجی کالا جت می‌توانید از این کد تخفیف استفاده کنید و 35 هزار تومان تخفیف دریافت کنید. از این کد می‌توانید 3 بار استفاده کنید. برای ورود به سوپرمارکت آنلاین دیجی کالا جت روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

در خریدهای بالای 120 هزار تومان از دیجی کالا جت می‌توانید از این کد تخفیف استفاده کنید و 35 هزار تومان تخفیف دریافت کنید. از این کد می‌توانید 3 بار استفاده کنید. برای ورود به سوپرمارکت آنلاین دیجی کالا جت روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف 35 هزار تومانی دیجی کالا جت

از طریق پلتفرم دیجی کالا جت، شما می‌توانید از فروشگاه‌های سوپرمارکت، قنادی و... مجاور محل سکونت خود خرید داشته باشید. همچنین با ثبت این کد بر روی سبد خرید از 35 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است از این کد تخفیف می‌توانید 3 مرتبه تا مبلغ 105 هزار تومان استفاده کنید و حداقل مبلغ سفارش جهت اعمال کد 120 هزار تومان است. جهت ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

از طریق پلتفرم دیجی کالا جت، شما می‌توانید از فروشگاه‌های سوپرمارکت، قنادی و... مجاور محل سکونت خود خرید داشته باشید. همچنین با ثبت این کد بر روی سبد خرید از 35 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است از این کد تخفیف می‌توانید 3 مرتبه تا مبلغ 105 هزار تومان استفاده کنید و حداقل مبلغ سفارش جهت اعمال کد 120 هزار تومان است. جهت ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر کد تخفیف

کد تخفیف 50 هزار تومانی پروتئین دیجی کالا جت

با خرید بیش از 250 هزار تومان از دیجی کالا جت، می‌توانید از این کد تخفیف استفاده کنید و 50 هزار تومان تخفیف بگیرید. توجه داشته باشید که این تخفیف ویژه خرید از فروشگاه‌های پروتئینی موجود در دیجی کالا جت است. برای مشاهده فروشگاه‌های پروتئینی در وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر کد تخفیف

با خرید بیش از 250 هزار تومان از دیجی کالا جت، می‌توانید از این کد تخفیف استفاده کنید و 50 هزار تومان تخفیف بگیرید. توجه داشته باشید که این تخفیف ویژه خرید از فروشگاه‌های پروتئینی موجود در دیجی کالا جت است. برای مشاهده فروشگاه‌های پروتئینی در وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف 80 هزار تومانی اولین خرید دیجی کالا جت

اگر برای اولین بار قصد خرید از سوپرمارکت آنلاین دیجی کالا جت را دارید می‌توانید با استفاده از این کد تخفیف 80 هزار تومان تخفیف روی سبد خرید بالاتر از 150 هزار تومان خود دریافت کنید. برای استفاده از تخفیف و ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

کد تخفیف

اگر برای اولین بار قصد خرید از سوپرمارکت آنلاین دیجی کالا جت را دارید می‌توانید با استفاده از این کد تخفیف 80 هزار تومان تخفیف روی سبد خرید بالاتر از 150 هزار تومان خود دریافت کنید. برای استفاده از تخفیف و ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

3 روز دیگر کد تخفیف

کد تخفیف دیجیکالا جت 35 هزار تومانی

با خرید بیش از 120 هزار تومان از انواع محصولات پروتئینی، گل و گیاه، شیرینی و آجیل، میوه و سبزیجات، نانوایی و... از دیجی کالا جت، می‌توانید از این کد تخفیف استفاده کنید و 35 هزار تومان تخفیف جت بگیرید. برای ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

3 روز دیگر کد تخفیف

با خرید بیش از 120 هزار تومان از انواع محصولات پروتئینی، گل و گیاه، شیرینی و آجیل، میوه و سبزیجات، نانوایی و... از دیجی کالا جت، می‌توانید از این کد تخفیف استفاده کنید و 35 هزار تومان تخفیف جت بگیرید. برای ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

3 روز دیگر کد تخفیف

کد تخفیف 30 هزار تومانی شیرینی و آجیل دیجی کالا جت

با خرید بیش از 200 هزار تومان از فروشگاه‌های شیرینی و آجیل موجود در دیجی کالا جت می‌توانید از این کد تخفیف استفاده کنید تا 30 هزار تومان تخفیف دریافت کنید. شما می‌توانید از این کد تخفیف برای خرید انواع شیرینی تر، کیک تولد، آجیل، تخمه، باقلوا و... استفاده کنید. برای مشاهده فروشگاه‌های شیرینی و آجیل اطراف خود در وب‌سایت دیجی کالا جت، بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر کد تخفیف

با خرید بیش از 200 هزار تومان از فروشگاه‌های شیرینی و آجیل موجود در دیجی کالا جت می‌توانید از این کد تخفیف استفاده کنید تا 30 هزار تومان تخفیف دریافت کنید. شما می‌توانید از این کد تخفیف برای خرید انواع شیرینی تر، کیک تولد، آجیل، تخمه، باقلوا و... استفاده کنید. برای مشاهده فروشگاه‌های شیرینی و آجیل اطراف خود در وب‌سایت دیجی کالا جت، بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر کد تخفیف

کد تخفیف 50 هزار تومانی نانوایی دیجی کالا جت

با خرید حداقل 100 هزار تومان از نانوایی‌های موجود در دیجی کالا جت، می‌توانید این کد تخفیف را در مرحله پیش از پرداخت سفارش خود وارد کنید و از 50 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. برای مشاهده لیست نانوایی‌های اطراف خود در سامانه خرید آنلاین دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

3 روز دیگر کد تخفیف

با خرید حداقل 100 هزار تومان از نانوایی‌های موجود در دیجی کالا جت، می‌توانید این کد تخفیف را در مرحله پیش از پرداخت سفارش خود وارد کنید و از 50 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. برای مشاهده لیست نانوایی‌های اطراف خود در سامانه خرید آنلاین دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

3 روز دیگر پیشنهاد تخفیف دار

تا 60 هزار تومان کد تخفیف دیجی کالا جت در باشگاه مشتریان تاپ

کاربران اپلیکیشن تاپ، می‌توانند با استفاده انواع خدمات پرداخت، خرید بلیط و... در برنامه تاپ، همچنین با دعوت دوستان، تکمیل حساب کاربری، نصب اپلیکیشن امتیاز دریافت کنند و با تبدیل آن‌ها لوتوس دریافت کنند. شما می‌توانید در ازای 250 لوتوس کد تخفیف 50 هزار تومانی محصولات فرآورده‌های پروتئینی با حداقل خرید 250 هزار تومان یا 50 هزار تومان کد تخفیف خرید نان با حداقل خرید 100 هزار تومان، در ازای 200 لوتوس 35 هزار تومان کد تخفیف سوپرمارکت با حداقل خرید 120 هزار تومان و در ازای 150 لوتوس 60 هزار تومان کد تخفیف سوپرمارکت برای اولین خرید با حداقل سفارش 120 هزار تومان از فروشگاه دیجی کالا جت دریافت کنید. جهت ورود به وب‌سایت و دانلود اپلیکیشن تاپ بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر پیشنهاد تخفیف دار

کاربران اپلیکیشن تاپ، می‌توانند با استفاده انواع خدمات پرداخت، خرید بلیط و... در برنامه تاپ، همچنین با دعوت دوستان، تکمیل حساب کاربری، نصب اپلیکیشن امتیاز دریافت کنند و با تبدیل آن‌ها لوتوس دریافت کنند. شما می‌توانید در ازای 250 لوتوس کد تخفیف 50 هزار تومانی محصولات فرآورده‌های پروتئینی با حداقل خرید 250 هزار تومان یا 50 هزار تومان کد تخفیف خرید نان با حداقل خرید 100 هزار تومان، در ازای 200 لوتوس 35 هزار تومان کد تخفیف سوپرمارکت با حداقل خرید 120 هزار تومان و در ازای 150 لوتوس 60 هزار تومان کد تخفیف سوپرمارکت برای اولین خرید با حداقل سفارش 120 هزار تومان از فروشگاه دیجی کالا جت دریافت کنید. جهت ورود به وب‌سایت و دانلود اپلیکیشن تاپ بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

تا 61 درصد تخفیف میوه‌های نوبرانه تابستان دیجی کالا جت

شما می‌توانید بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف، میوه‌های نوبارانه فصل تابستان مانند انبه، شلیل، گیلاس و... موجود در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا جت را تا 61 درصد ارزان‌تر خریداری کنید. جهت مشاهده میوه‌‌های نوبرانه تابستان و ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

شما می‌توانید بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف، میوه‌های نوبارانه فصل تابستان مانند انبه، شلیل، گیلاس و... موجود در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا جت را تا 61 درصد ارزان‌تر خریداری کنید. جهت مشاهده میوه‌‌های نوبرانه تابستان و ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

تا %57 تخفیف مزه‌های فوتبالی دیجی کالا جت

شما می‌توانید انواع مزه‌های فوتبالی مثل چیپس، پفک، آبمیوه، نوشیدنی و... را در دیجی کالا جت تا %57 ارزان‌تر سفارش دهید. برای ورود به وبسایت دیجی کالا جت و مشاهده این مزه‌های فوتبالی بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

شما می‌توانید انواع مزه‌های فوتبالی مثل چیپس، پفک، آبمیوه، نوشیدنی و... را در دیجی کالا جت تا %57 ارزان‌تر سفارش دهید. برای ورود به وبسایت دیجی کالا جت و مشاهده این مزه‌های فوتبالی بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف دیجیکالا جت 60 هزار تومانی خرید اول

با استفاده از پلتفرم دیجی کالا جت شما می‌توانید انواع کالای سوپرمارکتی، نان، میوه، شیرینی و... را به صورت اینترنتی از فروشگاه‌های مجاور محل سکونت خود خریداری کنید. همچنین با حداقل خرید 120 هزار تومان در اولین سفارش خود با ثبت این کد تخفیف جت از 60 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که کد تخفیف بر روی محصولات کهکشانی اعمال نمی‌شود. جهت ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با استفاده از پلتفرم دیجی کالا جت شما می‌توانید انواع کالای سوپرمارکتی، نان، میوه، شیرینی و... را به صورت اینترنتی از فروشگاه‌های مجاور محل سکونت خود خریداری کنید. همچنین با حداقل خرید 120 هزار تومان در اولین سفارش خود با ثبت این کد تخفیف جت از 60 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که کد تخفیف بر روی محصولات کهکشانی اعمال نمی‌شود. جهت ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر کد تخفیف

کد تخفیف دیجی جت 35 هزار تومانی

برای خرید انواع محصولات پروتئینی مانند مرغ و گوشت، شیرینی، سوپرمارکتی مانند تنقلات و نوشیدنی، نان و... از طریق دیجی کالا جت می‌توانید با استفاده از این کد از 35 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. برای استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت سبد خرید شما باید بالای 120 هزار تومان باشد. توجه داشته باشید که این کد بر روی کالاهای کهکشانی (شگفت‌انگیز) اعمال نمی‌شود. جهت ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر کد تخفیف

برای خرید انواع محصولات پروتئینی مانند مرغ و گوشت، شیرینی، سوپرمارکتی مانند تنقلات و نوشیدنی، نان و... از طریق دیجی کالا جت می‌توانید با استفاده از این کد از 35 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. برای استفاده از این کد تخفیف دیجی کالا جت سبد خرید شما باید بالای 120 هزار تومان باشد. توجه داشته باشید که این کد بر روی کالاهای کهکشانی (شگفت‌انگیز) اعمال نمی‌شود. جهت ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر کد تخفیف

کد تخفیف نان دیجی جت 50 هزار تومانی

شما می‌توانید برای خرید بیش از 100 هزار تومان از نانوایی‌های موجود در دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف نان دیجی کالا جت خرید غیر اول 50 هزار تومان تخفیف بگیرید و هزینه کمتری بپردازید. جهت مشاهده لیست نانوایی‌ها در وبسایت دیجی کالا جت، سامانه خرید آنلاین، بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر کد تخفیف

شما می‌توانید برای خرید بیش از 100 هزار تومان از نانوایی‌های موجود در دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف نان دیجی کالا جت خرید غیر اول 50 هزار تومان تخفیف بگیرید و هزینه کمتری بپردازید. جهت مشاهده لیست نانوایی‌ها در وبسایت دیجی کالا جت، سامانه خرید آنلاین، بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر کد تخفیف

کد تخفیف 40 هزار تومانی میوه و سبزیجات دیجی کالا جت

تمامی کاربران سوپرمارکت آنلاین دیجی کالا جت، می‌توانند برای خرید بیش از 200 هزار تومان میوه و سبزیجات از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف از 40 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف بر روی کالاهای دارای تخفیف کهکشانی اعمال نمی‌شود. برای استفاده از تخفیف و خرید میوه و سبزیجات از وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

3 روز دیگر کد تخفیف

تمامی کاربران سوپرمارکت آنلاین دیجی کالا جت، می‌توانند برای خرید بیش از 200 هزار تومان میوه و سبزیجات از دیجی کالا جت، با استفاده از این کد تخفیف از 40 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوند. توجه داشته باشید که این کد تخفیف بر روی کالاهای دارای تخفیف کهکشانی اعمال نمی‌شود. برای استفاده از تخفیف و خرید میوه و سبزیجات از وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

تا 50 درصد تخفیف پک به‌صرفه دیجی کالا جت

در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا جت، محصولاتی با قیمت به صرفه در پک‌های 3تایی، 6تایی و... مانند آب آشامیدنی بسته 12 عددی، بسته صابون 5 عددی و محصولات مختلف دیگر تا 50 درصد ارزان‌تر قرار گرفته است. شما می‌توانید این محصولات را بدون نیاز به ثبت کد تخفیف از طریق پلتفرم دیجی کالا جت خریداری کنید. جهت مشاهده محصولات پک به‌صرفه و ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا جت، محصولاتی با قیمت به صرفه در پک‌های 3تایی، 6تایی و... مانند آب آشامیدنی بسته 12 عددی، بسته صابون 5 عددی و محصولات مختلف دیگر تا 50 درصد ارزان‌تر قرار گرفته است. شما می‌توانید این محصولات را بدون نیاز به ثبت کد تخفیف از طریق پلتفرم دیجی کالا جت خریداری کنید. جهت مشاهده محصولات پک به‌صرفه و ورود به وب‌سایت دیجی کالا جت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف دیجی کالا جت

یکی از زیرمجموعه‌های فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، سامانه دیجی کالا جت است که محصولات در دسته‌بندی‌های مختلف از جمله نان، شیرینی و آجیل، سوپرماکت، میوه و سبزیجات، پت شاپ و... را با تحویل فوری تا حداکثر 30 دقیقه پس از ثبت سفارش به شما تحویل می‌دهد. **کد تخفیف دیجی کالا جت**، برای خرید ارزان‌تر، مخصوص همه دسته‌بندی‌های این فروشگاه طراحی شده و علاوه بر آن، مشتریان در طرح تخفیف‌های کهکشانی نیز می‌توانند محصولات را با قیمتی کمتر از قیمت اصلی خریداری کنند.