30% تخفیف سانس های قبل ساعت 17 سینما معین مال سینماتیکت

پیشنهاد تخفیف دار

بلیت سینما معین مال با تخفیف در سینماتیکت به فروش می رسد کاهش قیمت 30 درصد شامل سانس های قبل از ساعت 17 است توجه نمایید بلیط سایر سانسها هم به قیمت سال قبل فروخته میشود آدرس ابتدای خیابان آزادی، استاد معین، مجتمع تجاری معین مال برنامه اکران پردیس سینمایی معین مال سینماتیکت در «لینک خرید»