پیشنهاد تخفیف دار

کد تخفیف برنامه و سایت سینما تیکت

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

پیشنهاد تخفیف دار

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

پیشنهاد تخفیف دار

خرید نیم بها تیکت سینما از سینما تیکت

از طریق سایت تخفیف هات برای مشاهده و آگاهی از لیست سینماهای نیم بها تیکت سینما را در روزها و ساعت‌های مختلف هفته در سایت سینما تیکت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

از طریق سایت تخفیف هات برای مشاهده و آگاهی از لیست سینماهای نیم بها تیکت سینما را در روزها و ساعت‌های مختلف هفته در سایت سینما تیکت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

خرید بلیت نیم بهای سینما از سینماتیکت در روزهای مختلف هفته

50% تخفیف بلیت سینما در روزها و ساعت های منتخب بدلیل افزایش قیمت بلیت برای رفاه حال علاقمندان به سینما فقط در بعضی سینماهای کشور برای روزهای غیر از سه شنبه کاهش قیمت بدون کد تخفیف سینماتیکت انجام شده است مشاهده سانس های نیم بها با مراجعه به "لینک خرید"

پیشنهاد تخفیف دار

50% تخفیف بلیت سینما در روزها و ساعت های منتخب بدلیل افزایش قیمت بلیت برای رفاه حال علاقمندان به سینما فقط در بعضی سینماهای کشور برای روزهای غیر از سه شنبه کاهش قیمت بدون کد تخفیف سینماتیکت انجام شده است مشاهده سانس های نیم بها با مراجعه به "لینک خرید"

پیشنهاد تخفیف دار

%50 تخفیف بلیط سینماتیکت در روزهای منتخب هفته

با افزایش قیمت بلیط سینماها تعدادی از سینماهای کشور تصمیم گرفتند برای رفاه حال علاقمندان به سینما، علاوه بر روزهای سه شنبه، روزها و ساعات دیگری در هفته را نیز بدون نیاز به کد تخفیف نیم بها تعریف کنند. در حال حاضر پردیس‌های سینمایی مگامال، باغ کتاب و زندگی در تهران، پردیس سینمایی عصر جدید اراک، سینما هنر و تجربه بابل، پردیس‌های سینمایی گلشن، هویزه، اطلس، سیمرغ، سینما آفریقا و پیروزی مشهد این تخفیف را در نظر گرفته‌اند و ممکن است در زمان‌های مختلف این لیست تغییر کند. برای مشاهده جزئیات بیشتر و خرید بلیط سینما با تخفیف سینماتیکت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

با افزایش قیمت بلیط سینماها تعدادی از سینماهای کشور تصمیم گرفتند برای رفاه حال علاقمندان به سینما، علاوه بر روزهای سه شنبه، روزها و ساعات دیگری در هفته را نیز بدون نیاز به کد تخفیف نیم بها تعریف کنند. در حال حاضر پردیس‌های سینمایی مگامال، باغ کتاب و زندگی در تهران، پردیس سینمایی عصر جدید اراک، سینما هنر و تجربه بابل، پردیس‌های سینمایی گلشن، هویزه، اطلس، سیمرغ، سینما آفریقا و پیروزی مشهد این تخفیف را در نظر گرفته‌اند و ممکن است در زمان‌های مختلف این لیست تغییر کند. برای مشاهده جزئیات بیشتر و خرید بلیط سینما با تخفیف سینماتیکت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

کد تخفیف برنامه و سایت سینما تیکت

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

خرید نیم بها تیکت سینما از سینما تیکت

از طریق سایت تخفیف هات برای مشاهده و آگاهی از لیست سینماهای نیم بها تیکت سینما را در روزها و ساعت‌های مختلف هفته در سایت سینما تیکت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

از طریق سایت تخفیف هات برای مشاهده و آگاهی از لیست سینماهای نیم بها تیکت سینما را در روزها و ساعت‌های مختلف هفته در سایت سینما تیکت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

کد تخفیف برنامه و سایت سینما تیکت

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

2 بلیت رایگان سینما معین مال هدیه خریداران زمستان سینماتیکت

خریدهای زمستان سینماتیکت بلیت رایگان معین مال هدیه دارد اگر در مجموع 10 بلیت از معین مال به صورت آنلاین خرید نمایید با تهیه دهمین بلیط کد تخفیف سینماتیکت برایتان پیامک میشود لازم است همه سفارشات خود را با یک شماره موبایل انجام دهید رزروها میتواند یکجا و در یک سفارش یا در چندین پرداخت باشد کوپن دریافتی برای فیلم های اکران نوروزی قابل استفاده می باشد رزرو بلیت سینما معین مال سینماتیکت با کلیک روی «لینک خرید»

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

خریدهای زمستان سینماتیکت بلیت رایگان معین مال هدیه دارد اگر در مجموع 10 بلیت از معین مال به صورت آنلاین خرید نمایید با تهیه دهمین بلیط کد تخفیف سینماتیکت برایتان پیامک میشود لازم است همه سفارشات خود را با یک شماره موبایل انجام دهید رزروها میتواند یکجا و در یک سفارش یا در چندین پرداخت باشد کوپن دریافتی برای فیلم های اکران نوروزی قابل استفاده می باشد رزرو بلیت سینما معین مال سینماتیکت با کلیک روی «لینک خرید»

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

کد تخفیف برنامه و سایت سینما تیکت

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

خرید نیم بها تیکت سینما از سینما تیکت

از طریق سایت تخفیف هات برای مشاهده و آگاهی از لیست سینماهای نیم بها تیکت سینما را در روزها و ساعت‌های مختلف هفته در سایت سینما تیکت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

از طریق سایت تخفیف هات برای مشاهده و آگاهی از لیست سینماهای نیم بها تیکت سینما را در روزها و ساعت‌های مختلف هفته در سایت سینما تیکت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

کد تخفیف برنامه و سایت سینما تیکت

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

خرید نیم بها تیکت سینما از سینما تیکت

از طریق سایت تخفیف هات برای مشاهده و آگاهی از لیست سینماهای نیم بها تیکت سینما را در روزها و ساعت‌های مختلف هفته در سایت سینما تیکت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

از طریق سایت تخفیف هات برای مشاهده و آگاهی از لیست سینماهای نیم بها تیکت سینما را در روزها و ساعت‌های مختلف هفته در سایت سینما تیکت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

کد تخفیف برنامه و سایت سینما تیکت

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

از طریق سایت تخفیف هات و با کلیک بر روی "خرید کنید" می توانید لیستی از فیلم ها و سینماهای تخفیف دار سینما تیکت را مشاهده کرده و بلیط خود را با تخفیف رزرو کنید. برای مشاهده بر روی "خرید کنید" کلیک کنید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

یک بلیط رایگان هدیه خرید 4 تایی سینما معین مال سینماتیکت

با خرید دسته جمعی از سینما معین مال یک بلیط رایگان بگیر در این پیشنهاد نیازی به کد تخفیف سینماتیکت نخواهید داشت اگر برای سانس های قبل از 5 بعد از ظهر 4 بلیط تهیه نمایید در مراجعه حضوری یک بلیت برای خرید بعدی هدیه میگیرید همچنین 15% تخفیف نیز روی تنقلات بوفه دریافت می کنید جهت ورود به وبسایت سینماتیکت روی «لینک خرید» بزن

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

با خرید دسته جمعی از سینما معین مال یک بلیط رایگان بگیر در این پیشنهاد نیازی به کد تخفیف سینماتیکت نخواهید داشت اگر برای سانس های قبل از 5 بعد از ظهر 4 بلیط تهیه نمایید در مراجعه حضوری یک بلیت برای خرید بعدی هدیه میگیرید همچنین 15% تخفیف نیز روی تنقلات بوفه دریافت می کنید جهت ورود به وبسایت سینماتیکت روی «لینک خرید» بزن

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف ۵۰ درصدی بلیط فیلم بچه زرنگ و نارگیل ۲ سینماتیکت

به مناسبت روز دانش‌آموز می‌توانید بلیط‌های دو فیلم بچه زرنگ و نارگیل ۲ را در سامانه سینماتیکت با استفاده از این کد با ۵۰ درصد تخفیف خریداری نمایید. توجه داشته باشید این کد تخفیف تنها مخصوص خرید بلیط در سانس‌های روز ۱۳ آبان است و برای سانس‌های روزهای دیگر قابل استفاده نیست. برای ذخیره کد تخفیف سینماتیکت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید.

منقضی شده کد تخفیف

به مناسبت روز دانش‌آموز می‌توانید بلیط‌های دو فیلم بچه زرنگ و نارگیل ۲ را در سامانه سینماتیکت با استفاده از این کد با ۵۰ درصد تخفیف خریداری نمایید. توجه داشته باشید این کد تخفیف تنها مخصوص خرید بلیط در سانس‌های روز ۱۳ آبان است و برای سانس‌های روزهای دیگر قابل استفاده نیست. برای ذخیره کد تخفیف سینماتیکت و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید.

کد تخفیف سینماتیکت

خرید آنلاین بلیط سینماهای سراسر کشور و همچنین کنسرت‌ها و تئاترهای مختلف از طریق مراجعه به وبسایت سینما تیکت امکان‌پذیر است. در سینما تیکت همچنین می‌توانید از آخرین و جدیدترین اخبار و حواشی مربوط به حوزه سینما در کشور مطلع شوید. کد تخفیف سینما تیکت در هنگام رزرو بلیط از این سامانه قابل استفاده است تا بتوانید مبلغ کمتری پرداخت کنید.