24 ساعت مکالمه نامحدود رایتل با همه اپراتورها

کد تخفیف

بسته 24 ساعت مکالمه نامحدود رایتل با تخفیف بخرید به قیمت 5000 تومان با امکان مکالمه با تمامی اپراتورها فرصت فعال سازی از ساعت 12 پنجشنبه تا 12 ظهر جمعه با شماره گیری کد دستوری فوق یا مراجعه به اپ رایتل من ورود به حساب کاربری رایتل از طریق وب در «لینک خرید»