اپلیکیشن شاد با اینترنت رایگان رایتل

پیشنهاد تخفیف دار

اینترنت رایگان برای استفاده از شبکه آموزش دانش آموزی برای کاربران اپلیکیشن شاد (دانش آموران، والدین و معلمان) بدون نیاز به شماره گیری کد دستوری یا فعال نمودن طرح جزئیات در وبسایت رایتل با کلیک روی «لینک خرید»