تا 20 درصد تخفیف بلک فرایدی بیمه بازار

کد تخفیف

کمپین بلک فرایدی با کد تخفیف بیمه بازار تا 20 درصدی برخی شرکتها پیش فرض تا 10 درصد کاهش نرخ دارند با ثبت کد مازاد نیز 10% تخفیف نامحدود دیگر می‌گیرید روی تمام بیمه های بدنه و ثالث برای همه کاربران فعال است ورود به جشنواره جمعه سیاه بیمه بازار از «لینک خرید»