150 هزار تومان اعتبار هدیه اولین خرید بیمه شخص ثالث بیمه بازار

پیشنهاد تخفیف دار

با ثبت نام از طریق لینک معرف موپُن، 150 هزار تومان اعتبار اولین خرید بیمه بازار در خرید بیمه شخص ثالث برای خرید بالای 700 هزار تومان دریافت کنید. بیمه بازار سامانه تمدید و خرید بیمه از کارگزاری‌ و شرکت‌های بیمه از جمله بیمه ایران، بیمه پاسارگاد، بیمه تعاون و... می‌باشد. همچنین می‌توانید به ازای دعوت هر شخص 100 هزار تومان اعتبار بعد از تکمیل خرید بیمه دریافت نمایید. لازم به ذکر است استفاده از اعتبار هدیه نیاز به وارد کردن کد تخفیف بیمه بازار ندارد. جهت ثبت نام از طریق لینک معرف موپُن در وبسایت بیمه بازار بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.