ارسال رایگان اسنپ اکسپرس برای خرید اول سوپرمارکت های منتخب

پیشنهاد تخفیف دار

خرید اول بدون کد تخفیف اسنپ اکسپرس ارسال رایگان دارد این پیشنهاد برای برخی از سوپرمارکت های منتخب فعال شده هزینه پیک هر فروشنده در لیست و کنار لوگوی آن درج گردیده در هر شهر ارسال برخی فروشندگان صفر بوده و کاملا رایگان است در برخی موارد هم باید مبلغ صورتحساب به حداقل معینی برسد برای ورود به وبسایت اسنپ اکسپرس روی «لینک خرید» بزنید