پیشنهاد تخفیف دار

تا 400 هزار تومان کد تخفیف فلایتیو در دیجی کلاب

با ورود به وبسایت دیجی کالا و پیدا کردن صفحه دیجی کلاب شما می‌توانید با خرج کردن امتیاز از تخفیف‌های فلایتیو برخوردار شوید. با خرج 35 امتیاز شما قادر خواهید بود در اولین خرید از فلایتیو 150 هزار تومان تخفیف، با خرج 20 امتیاز 200 هزار تومان تخفیف خرید پرواز خارجی با حداقل قیمت 8 میلیون تومان، با خرج 10 امتیاز 100 هزار تومان تخفیف برای رزرو بالای 3 میلیون تومان هتل داخلی فلایتیو و همچنین با خرج کردن 40 امتیاز برای رزرو هتل‌های خارجی که بیشتر از 8 میلیون تومان هستند از تخفیف 400 هزار تومانی برخوردار شوید. برای ورود به وبسایت دیجی کالا بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

با ورود به وبسایت دیجی کالا و پیدا کردن صفحه دیجی کلاب شما می‌توانید با خرج کردن امتیاز از تخفیف‌های فلایتیو برخوردار شوید. با خرج 35 امتیاز شما قادر خواهید بود در اولین خرید از فلایتیو 150 هزار تومان تخفیف، با خرج 20 امتیاز 200 هزار تومان تخفیف خرید پرواز خارجی با حداقل قیمت 8 میلیون تومان، با خرج 10 امتیاز 100 هزار تومان تخفیف برای رزرو بالای 3 میلیون تومان هتل داخلی فلایتیو و همچنین با خرج کردن 40 امتیاز برای رزرو هتل‌های خارجی که بیشتر از 8 میلیون تومان هستند از تخفیف 400 هزار تومانی برخوردار شوید. برای ورود به وبسایت دیجی کالا بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

دریافت کد تخفیف 100 هزار تومانی بلیط پرواز داخلی فلایتیو در فرصت‌های ارغوانی رایتل

با ارسال کلمه "فلایت" یا "flight" به شماره 0920920 با شماره رایتل خود در طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل شرکت کرده و یک کد تخفیف 100 هزار تومانی برای خرید بلیط پرواز داخلی از وبسایت فلایتیو دریافت کنید. توجه داشته باشید که این کد فقط بر روی مبلغ بالای 3 میلیون و 500 هزار تومان اعمال می‌شود. برای ورود به وبسایت فلایتیو و استفاده از طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

با ارسال کلمه "فلایت" یا "flight" به شماره 0920920 با شماره رایتل خود در طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل شرکت کرده و یک کد تخفیف 100 هزار تومانی برای خرید بلیط پرواز داخلی از وبسایت فلایتیو دریافت کنید. توجه داشته باشید که این کد فقط بر روی مبلغ بالای 3 میلیون و 500 هزار تومان اعمال می‌شود. برای ورود به وبسایت فلایتیو و استفاده از طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

دریافت کد تخفیف 400 هزار تومانی هتل خارجی فلایتیو در فرصت‌های ارغوانی رایتل

با ارسال کلمه "فلاي هتل" یا "flihotel" به شماره 0920920 با شماره رایتل خود در طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل شرکت کرده و یک کد تخفیف 400 هزار تومانی برای رزرو هتل خارجی از فلایتیو، سامانه رزرو آنلاین هتل، هواپیما و قطار دریافت کنید. لازم به ذکر است که حداقل مبلغ سبد خرید برای استفاده از این کد 10 میلیون تومان می‌باشد. این کد تخفیف فقط برای هتل‌های خارج از ایران قابل استفاده است. برای مشاهده و رزرو هتل‌های خارجی در وبسایت فلایتیو و استفاده از طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

با ارسال کلمه "فلاي هتل" یا "flihotel" به شماره 0920920 با شماره رایتل خود در طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل شرکت کرده و یک کد تخفیف 400 هزار تومانی برای رزرو هتل خارجی از فلایتیو، سامانه رزرو آنلاین هتل، هواپیما و قطار دریافت کنید. لازم به ذکر است که حداقل مبلغ سبد خرید برای استفاده از این کد 10 میلیون تومان می‌باشد. این کد تخفیف فقط برای هتل‌های خارج از ایران قابل استفاده است. برای مشاهده و رزرو هتل‌های خارجی در وبسایت فلایتیو و استفاده از طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

دریافت کد تخفیف 200 هزار تومانی بلیط پرواز خارجی فلایتیو در فرصت‌های ارغوانی رایتل

با ارسال کلمه "فلاي پرواز" یا "fliparvaz" به شماره 0920920 با شماره رایتل خود در طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل شرکت کرده و یک کد تخفیف 200 هزار تومانی برای خرید بلیط پرواز خارجی از وبسایت فلایتیو دریافت کنید. توجه داشته باشید که این کد فقط بر روی مبلغ بالای 10 میلیون تومان اعمال می‌شود. برای ورود به وبسایت فلایتیو و استفاده از طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل برای رزرو بلیط بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

با ارسال کلمه "فلاي پرواز" یا "fliparvaz" به شماره 0920920 با شماره رایتل خود در طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل شرکت کرده و یک کد تخفیف 200 هزار تومانی برای خرید بلیط پرواز خارجی از وبسایت فلایتیو دریافت کنید. توجه داشته باشید که این کد فقط بر روی مبلغ بالای 10 میلیون تومان اعمال می‌شود. برای ورود به وبسایت فلایتیو و استفاده از طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل برای رزرو بلیط بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

دریافت کد تخفیف 100 هزار تومانی هتل داخلی فلایتیو در فرصت‌های ارغوانی رایتل

با ارسال کلمه "فلایتیو" یا "flightio" به شماره 0920920 با شماره رایتل خود در طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل شرکت کرده و یک کد تخفیف 100 هزار تومانی برای رزرو هتل داخلی در فلایتیو، سامانه رزرو آنلاین هتل، هواپیما و قطار دریافت کنید. توجه داشته باشید که حداقل مبلغ رزرو برای استفاده از این کد 3 میلیون و 500 هزار تومان بوده و این کد فقط برای هتل‌های داخل ایران قابل استفاده است. برای مشاهده هتل‌های داخلی در وبسایت فلایتیو و استفاده از طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

با ارسال کلمه "فلایتیو" یا "flightio" به شماره 0920920 با شماره رایتل خود در طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل شرکت کرده و یک کد تخفیف 100 هزار تومانی برای رزرو هتل داخلی در فلایتیو، سامانه رزرو آنلاین هتل، هواپیما و قطار دریافت کنید. توجه داشته باشید که حداقل مبلغ رزرو برای استفاده از این کد 3 میلیون و 500 هزار تومان بوده و این کد فقط برای هتل‌های داخل ایران قابل استفاده است. برای مشاهده هتل‌های داخلی در وبسایت فلایتیو و استفاده از طرح تخفیف فرصت‌های ارغوانی رایتل بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی اولین خرید بلیط پرواز داخلی فلایتیو

با استفاده از این کد هنگام اولین خرید بلیط پرواز داخلی خود از سایت فلایتیو، مرجع آنلاین رزرو و خرید بلیط‌های مسافرتی، ۵۰ هزار تومان تخفیف بگیرید.برای ذخیره کد تخفیف دیجی استایل و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید.

کد تخفیف

با استفاده از این کد هنگام اولین خرید بلیط پرواز داخلی خود از سایت فلایتیو، مرجع آنلاین رزرو و خرید بلیط‌های مسافرتی، ۵۰ هزار تومان تخفیف بگیرید.برای ذخیره کد تخفیف دیجی استایل و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

دریافت 50 هزار تومان اعتبار هدیه خرید از فلایتیو

اگر قصد رزرو بلیط هواپیما یا هتل را دارید، می‌توانید با انجام رزرو خود از طریق سایت فلایتیو، به ازای هر 1 میلیون تومان خرید، 50 هزار تومان اعتبار بازگشت خرید دریافت کنید. توجه داشته باشید که بعد از انجام خرید، هدیه به کیف پول شما واریز خواهد شد. این اعتبار قابل برگشت نیست و فقط برای خریدهای بعدی شما از فلایتیو قابل استفاده خواهد بود. برای دریافت هدیه و اطلاعات بیشتر در وب‌سایت فلایتیو بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

اگر قصد رزرو بلیط هواپیما یا هتل را دارید، می‌توانید با انجام رزرو خود از طریق سایت فلایتیو، به ازای هر 1 میلیون تومان خرید، 50 هزار تومان اعتبار بازگشت خرید دریافت کنید. توجه داشته باشید که بعد از انجام خرید، هدیه به کیف پول شما واریز خواهد شد. این اعتبار قابل برگشت نیست و فقط برای خریدهای بعدی شما از فلایتیو قابل استفاده خواهد بود. برای دریافت هدیه و اطلاعات بیشتر در وب‌سایت فلایتیو بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف 400 هزار تومانی هتل خارجی فلایتیو

با وارد کردن این کد هنگام ثبت رزرو هتل خارجی از فلایتیو، 400 هزار تومان تخفیف دریافت کنید. حداقل خرید برای اعمال شدن این کد تخفیف 10 میلیون تومان می‌باشد. برای ورود به صفحه هتل خارجی فلایتیو بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده کد تخفیف

با وارد کردن این کد هنگام ثبت رزرو هتل خارجی از فلایتیو، 400 هزار تومان تخفیف دریافت کنید. حداقل خرید برای اعمال شدن این کد تخفیف 10 میلیون تومان می‌باشد. برای ورود به صفحه هتل خارجی فلایتیو بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف 400 هزار تومانی رزرو هتل خارجی فلایتیو

کد تخفیف فلایتیو برای اجاره هتل های خارج از کشور امکان کنسلی هتل خارجی با پرداخت جریمه تا 50 درصدی دارای تخت توئین سینگل، تخت دبل مناسب زوج ها، امپریال و... کوپن برای همه کاربران و مبالغ بالای 10 میلیون معتبر می باشد جهت رزرو هتل خارجی فلایتیو روی «لینک خرید» کلیک کنید

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف فلایتیو برای اجاره هتل های خارج از کشور امکان کنسلی هتل خارجی با پرداخت جریمه تا 50 درصدی دارای تخت توئین سینگل، تخت دبل مناسب زوج ها، امپریال و... کوپن برای همه کاربران و مبالغ بالای 10 میلیون معتبر می باشد جهت رزرو هتل خارجی فلایتیو روی «لینک خرید» کلیک کنید

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف 100 هزار تومانی فلایتیو برای رزرو هتل داخلی

کد تخفیف فلایتیو برای رزرو هتل داخلی 2 الی 5 ستاره فعال برای مشتریان جدید و قدیمی و هتل های سراسر ایران کاهش هزینه های مسافرت و تجربه سفر اقتصادی و ارزان انتخاب بهترین بلیط با پشتیبانی حین سفر با واتس اپ و تلگرام این کوپن روی سبدهای بالای 3.5 میلیون معتبر خواهد بود جهت ورود به سایت فلایتیو روی «لینک خرید» کلیک کنید

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف فلایتیو برای رزرو هتل داخلی 2 الی 5 ستاره فعال برای مشتریان جدید و قدیمی و هتل های سراسر ایران کاهش هزینه های مسافرت و تجربه سفر اقتصادی و ارزان انتخاب بهترین بلیط با پشتیبانی حین سفر با واتس اپ و تلگرام این کوپن روی سبدهای بالای 3.5 میلیون معتبر خواهد بود جهت ورود به سایت فلایتیو روی «لینک خرید» کلیک کنید

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف 200 هزار تومانی خرید بلیط پرواز خارجی فلایتیو

کد تخفیف فلایتیو ویژه بلیط پرواز خارجی به اکثر کشورها قابلیت جستجو تمامی پروازهای موجود ایرلاین های خارجی سفر به استانبول ترکیه، تورنتو، دبی، پاریس، آنتالیا، ونکوور و.. امکان رزرو سفر خارجی بدون پرداخت پول برای وقت سفارت این کوپن برای سفارشات بالای 10 میلیون تومان فعال است خرید بلیط پرواز خارجی از فلایتیو با کلیک روی «لینک خرید»

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف فلایتیو ویژه بلیط پرواز خارجی به اکثر کشورها قابلیت جستجو تمامی پروازهای موجود ایرلاین های خارجی سفر به استانبول ترکیه، تورنتو، دبی، پاریس، آنتالیا، ونکوور و.. امکان رزرو سفر خارجی بدون پرداخت پول برای وقت سفارت این کوپن برای سفارشات بالای 10 میلیون تومان فعال است خرید بلیط پرواز خارجی از فلایتیو با کلیک روی «لینک خرید»

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف خرید اول بلیط پرواز داخلی فلایتیو

کد تخفیف فلایتیو اولین خرید پرواز داخلی 100 هزار تومانی برای مشتریان جدید و رزرو بلیط هواپیما در تمامی شهرها خرید بلیت پروازهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کیش و... قوانین استرداد و میزبان بار مجاز هر مورد کامل ذکر گردیده کوپن برای رزروهای بالاتر از 3.5 میلیون تومان معتبر است مشاهده قیمت بلیط پرواز داخلی فلایتیو در «لینک خرید»

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف فلایتیو اولین خرید پرواز داخلی 100 هزار تومانی برای مشتریان جدید و رزرو بلیط هواپیما در تمامی شهرها خرید بلیت پروازهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کیش و... قوانین استرداد و میزبان بار مجاز هر مورد کامل ذکر گردیده کوپن برای رزروهای بالاتر از 3.5 میلیون تومان معتبر است مشاهده قیمت بلیط پرواز داخلی فلایتیو در «لینک خرید»

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف 100 هزار تومانی اولین رزرو ویزا فلایتیو

کد تخفیف فلایتیو ویژه رزرو ویزا برای کاربران جدید دریافت روادید کشورهای روسیه، امارات، تایلند، اندونزی و.. نحوه دریافت مدارک برای برخی آنلاین و بعضی حضوری است مبلغ و مدت زمان پروسه صدور ویزا برای هرکدام درج شده هزینه وقت سفارت مطابق قوانین کشورها باید پرداخت شود جهت رزرو ویزا با فلایتیو بر روی دکمه «لینک خرید» بزنید

منقضی شده کد تخفیف

کد تخفیف فلایتیو ویژه رزرو ویزا برای کاربران جدید دریافت روادید کشورهای روسیه، امارات، تایلند، اندونزی و.. نحوه دریافت مدارک برای برخی آنلاین و بعضی حضوری است مبلغ و مدت زمان پروسه صدور ویزا برای هرکدام درج شده هزینه وقت سفارت مطابق قوانین کشورها باید پرداخت شود جهت رزرو ویزا با فلایتیو بر روی دکمه «لینک خرید» بزنید

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

تا ۱۰۰ درصد کد تخفیف و جوایز نقدی در جک پات نوروز اتاقک

پیشنهاد تخفیف دار دریافت کد تخفیف اتاقک در جشنواره نوروزی اتاقک، بدون نیاز به کد تخفیف اتاقک و تنها با ورود به سایت اتاقک میتوانید و شرکت در جشنواره می توانید از کد تخفیف های متنوع اتاقک بهره مند شوید. برای مشاهده تخفیف های محصولات اتاقک می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت اتاقک  شوید.

منقضی شده پیشنهاد تخفیف دار

پیشنهاد تخفیف دار دریافت کد تخفیف اتاقک در جشنواره نوروزی اتاقک، بدون نیاز به کد تخفیف اتاقک و تنها با ورود به سایت اتاقک میتوانید و شرکت در جشنواره می توانید از کد تخفیف های متنوع اتاقک بهره مند شوید. برای مشاهده تخفیف های محصولات اتاقک می توانید ازطریق کلیک بر روی «پیشنهاد تخفیف دار» و سپس «رفتن به سایت فروشگاه» وارد سایت اتاقک  شوید.

کد تخفیف فلایتیو

فلایتیو یک سامانه خدمات مسافرتی است که خرید بلیط هواپیمای داخلی و خارجی، رزرو آنلاین هتل داخلی و خارجی، خرید بلیط قطار و همچنین دریافت ویزا در آن امکان‌پذیر است.