کد تخفیف

کد تخفیف ۶۰۰ هزار تومانی شب در مشهد

می‌توانید با حدقل رزرو ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان انواع اقامتگاه ویلا، آپارتمان، بوم‌گردی و… در شهر مشهد از پلتفرم شب با ثبت این کد از ۶۰۰ هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید.

کد تخفیف

می‌توانید با حدقل رزرو ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان انواع اقامتگاه ویلا، آپارتمان، بوم‌گردی و… در شهر مشهد از پلتفرم شب با ثبت این کد از ۶۰۰ هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید.

پیشنهاد تخفیف دار

دریافت کد تخفیف 8 درصدی شب در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل

در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل، با ارسال پیامک کلمه "SHAB" یا "شب" به شماره 0920920 با شماره رایتل خود، یک کد تخفیف 8 درصدی از شب، سامانه رزرو آنلاین ویلا و اقامتگاه دریافت خواهید کرد. توجه داشته باشید که سقف این تخفیف 500 هزار تومان است. برای ورود به وبسایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل، با ارسال پیامک کلمه "SHAB" یا "شب" به شماره 0920920 با شماره رایتل خود، یک کد تخفیف 8 درصدی از شب، سامانه رزرو آنلاین ویلا و اقامتگاه دریافت خواهید کرد. توجه داشته باشید که سقف این تخفیف 500 هزار تومان است. برای ورود به وبسایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

دریافت کد تخفیف 1 میلیون تومانی شب در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل

اگر قصد رزرو اقامتگاه از وبسایت شب، سامانه رزرو آنلاین ویلا و اقامتگاه را دارید، می‌توانید با شرکت در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل، یک کد تخفیف 1 میلیون تومانی برای رزروهای بالای 9 میلیون تومان از شب دریافت کنید. برای دریافت این کد تخفیف کافیست کلمه "Reservation" یا "رزرو" را با شماره رایتل، به شماره 0920920 پیامک کنید. برای ورود به وبسایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

اگر قصد رزرو اقامتگاه از وبسایت شب، سامانه رزرو آنلاین ویلا و اقامتگاه را دارید، می‌توانید با شرکت در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل، یک کد تخفیف 1 میلیون تومانی برای رزروهای بالای 9 میلیون تومان از شب دریافت کنید. برای دریافت این کد تخفیف کافیست کلمه "Reservation" یا "رزرو" را با شماره رایتل، به شماره 0920920 پیامک کنید. برای ورود به وبسایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

دریافت کد تخفیف 200 هزار تومانی شب در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل

شما می‌توانید با ارسال کلمه "Passenger" یا "مسافر" به شماره 0920920 با شماره رایتل در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل شرکت کنید و کد تخفیف 200 هزار تومانی برای رزروهای بالای 2 میلیون تومان از شب دریافت کنید. برای ورود به وبسایت شب و استفاده از کد تخفیف طرح فرصت ارغوانی رایتل بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

شما می‌توانید با ارسال کلمه "Passenger" یا "مسافر" به شماره 0920920 با شماره رایتل در طرح فرصت‌های ارغوانی رایتل شرکت کنید و کد تخفیف 200 هزار تومانی برای رزروهای بالای 2 میلیون تومان از شب دریافت کنید. برای ورود به وبسایت شب و استفاده از کد تخفیف طرح فرصت ارغوانی رایتل بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

کد تخفیف 450 هزار تومانی اولین رزرو اپلیکیشن شب

در اولین رزرو انواع اقامتگاه ویلا، آپارتمان و اقامتگاه بوم‌گردی با حداقل مبلغ 3 میلیون و 500 هزار تومان، با ثبت این کد می‌توانید از 450 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که کد تخفیف فقط بر روی اپلیکیشن شب اعمال می‌شود. برای ورود به وب‌سایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

در اولین رزرو انواع اقامتگاه ویلا، آپارتمان و اقامتگاه بوم‌گردی با حداقل مبلغ 3 میلیون و 500 هزار تومان، با ثبت این کد می‌توانید از 450 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که کد تخفیف فقط بر روی اپلیکیشن شب اعمال می‌شود. برای ورود به وب‌سایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

کد تخفیف 300 هزار تومانی اولین رزرو شب

شما می‌توانید با رزرو حداقل 2 میلیون و 500 هزار تومان ویلا، آپارتمان و یا اقامتگاه بوم‌گردی در پلتفرم شب با ثبت این کد از 300 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. برای ورود به وب‌سایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

شما می‌توانید با رزرو حداقل 2 میلیون و 500 هزار تومان ویلا، آپارتمان و یا اقامتگاه بوم‌گردی در پلتفرم شب با ثبت این کد از 300 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. برای ورود به وب‌سایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

کد تخفیف 200 هزار تومانی اولین رزرو شب

با حداقل رزرو 1 میلیون و 500 هزار تومان انواع اقامتگاه بوم‌گردی، ویلا و آپارتمان در پلتفرم شب، می‌توانید با ثبت این کد از 200 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. برای ورود به وب‌سایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

با حداقل رزرو 1 میلیون و 500 هزار تومان انواع اقامتگاه بوم‌گردی، ویلا و آپارتمان در پلتفرم شب، می‌توانید با ثبت این کد از 200 هزار تومان تخفیف بهره‌مند شوید. برای ورود به وب‌سایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

کد تخفیف 5 درصدی شب

در رزرو انواع اقامتگاه پلتفرم شب، با ثبت این کد از 5 درصد تخفیف تا سقف 1 میلیون تومان بهره‌مند شوید. برای ورود به وب‌سایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

در رزرو انواع اقامتگاه پلتفرم شب، با ثبت این کد از 5 درصد تخفیف تا سقف 1 میلیون تومان بهره‌مند شوید. برای ورود به وب‌سایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

6 درصد کد تخفیف سایت شب

شما می‌توانید در پلتفرم شب انواع اقامتگاه، ویلا و آپارتمان را رزرو کنید و در زمان رزرو اقامتگاه با ثبت این کد تخفیف شب از 6 درصد تخفیف تا سقف 600 هزار تومان بهره‌مند شوید. برای ورود به وب‌سایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

شما می‌توانید در پلتفرم شب انواع اقامتگاه، ویلا و آپارتمان را رزرو کنید و در زمان رزرو اقامتگاه با ثبت این کد تخفیف شب از 6 درصد تخفیف تا سقف 600 هزار تومان بهره‌مند شوید. برای ورود به وب‌سایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

4 ماه دیگر کد تخفیف

کد تخفیف 200 هزار تومانی اولین رزرو سایت شب

کد تخفیف سایت شب برای اولین درخواست رزرو اجاره ویلا و رزرو آنلاین سوئیت و اقامتگاه در سراسر ایران دارای بیش از 12000 ویلای مجهز، آپارتمان و مرکز بومگردی برای حداقل 1.5 میلیون تومان سفارش از اپلیکیشن فعال است مراجعه به سایت شب و مشاهده ویلاها از «لینک خرید»

4 ماه دیگر کد تخفیف

کد تخفیف سایت شب برای اولین درخواست رزرو اجاره ویلا و رزرو آنلاین سوئیت و اقامتگاه در سراسر ایران دارای بیش از 12000 ویلای مجهز، آپارتمان و مرکز بومگردی برای حداقل 1.5 میلیون تومان سفارش از اپلیکیشن فعال است مراجعه به سایت شب و مشاهده ویلاها از «لینک خرید»

کد تخفیف

کد تخفیف ۱۲ درصدی شب

۱۲ درصد کد تخفیف شب، با استفاده از این کد تخفیف شب می توانید ۱۲ درصد تخفیف دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف شب و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید.

کد تخفیف

۱۲ درصد کد تخفیف شب، با استفاده از این کد تخفیف شب می توانید ۱۲ درصد تخفیف دریافت کنید. این کد تخفیف غیراولین خرید و برای تمامی کاربران قابل اعمال می باشد. برای ذخیره کد تخفیف شب و مشاهده تخفیف بر روی «کپی» کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

تا 50% تخفیف اقامتگاه های لحظه آخری شب

اقامتگاه های لحظه آخری را با 50% کد تخفیف شب رزرو کنید رزرو آپارتمان مبله، منزل ویلایی و دربست، ویلا استخر دار و... این لیست روزانه ساعت 14 بروز می‌شود و تا ساعت 24 فعال است امکان استفاده از کد تخفیف مازاد روی قیمت اجاره‌ها نیز وجود دارد مشاهده اقامتگاه های لحظه آخری سایت شب از «لینک خرید»

پیشنهاد تخفیف دار

اقامتگاه های لحظه آخری را با 50% کد تخفیف شب رزرو کنید رزرو آپارتمان مبله، منزل ویلایی و دربست، ویلا استخر دار و... این لیست روزانه ساعت 14 بروز می‌شود و تا ساعت 24 فعال است امکان استفاده از کد تخفیف مازاد روی قیمت اجاره‌ها نیز وجود دارد مشاهده اقامتگاه های لحظه آخری سایت شب از «لینک خرید»

پیشنهاد تخفیف دار

دریافت تخفیف شب در باشگاه مشتریان بانک ملت

اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت می‌توانند هنگام پرداخت هزینه اجاره اقامتگاه در وبسایت شب، یک تخفیف 8 درصدی روی مبلغ کل دریافت کنند. توجه کنید که جهت استفاده از این تخفیف نیازی به ثبت کد تخفیف و یا خرج کارشا (امتیاز) نیست و فقط کافیست درگاه پرداخت بانک ملت و یکی از کارت‌های ثبت شده در باشگاه مشتریان برای پرداخت هزینه استفاده شود. برای ورود به وبسایت باشگاه مشتریان بانک ملت و کسب اطلاعات بیشتر در بخش "کارشامال" بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت می‌توانند هنگام پرداخت هزینه اجاره اقامتگاه در وبسایت شب، یک تخفیف 8 درصدی روی مبلغ کل دریافت کنند. توجه کنید که جهت استفاده از این تخفیف نیازی به ثبت کد تخفیف و یا خرج کارشا (امتیاز) نیست و فقط کافیست درگاه پرداخت بانک ملت و یکی از کارت‌های ثبت شده در باشگاه مشتریان برای پرداخت هزینه استفاده شود. برای ورود به وبسایت باشگاه مشتریان بانک ملت و کسب اطلاعات بیشتر در بخش "کارشامال" بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

تا %72 تخفیف اقامتگاه‌های لحظه آخری شب

بدون وارد کردن کد تخفیف می‌توانید تا %72 تخفیف سامانه رزرو آنلاین ویلا و اقامتگاه شب بهره‌مند شوید. هر روز از ساعت 14 الی 24 برخی از اقامتگاه‌های سایت شب جهت رزرو برای روز بعد با تخفیف ویژه قرار می‌گیرند. برای مشاهده اقامتگاه‌های لحظه آخری در وبسایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

بدون وارد کردن کد تخفیف می‌توانید تا %72 تخفیف سامانه رزرو آنلاین ویلا و اقامتگاه شب بهره‌مند شوید. هر روز از ساعت 14 الی 24 برخی از اقامتگاه‌های سایت شب جهت رزرو برای روز بعد با تخفیف ویژه قرار می‌گیرند. برای مشاهده اقامتگاه‌های لحظه آخری در وبسایت شب بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

دریافت 7 درصد کد تخفیف سایت شب هدیه ثبت نام با کد معرف

با ثبت نام از طریق لینک معرف یا وارد کردن کد معرف موپُن، یک کد تخفیف شب به میزان 7 درصد تا سقف 150 هزار تومان برای انجام رزرو در این سامانه دریافت خواهید کرد. همچنین شما نیز می‌توانید کد معرف خود را در اختیار دوستان خود قرار دهید تا 50 هزار تومان اعتبار به شما تعلق گیرد. توجه داشته باشید هدیه معرف و معرفی‌‌شونده بعد از انجام اولین رزرو معرفی‌شونده به هر دو طرف داده خواهد شد. برای ثبت نام در وبسایت شب و دریافت کد تخفیف برای اولین رزرو بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با ثبت نام از طریق لینک معرف یا وارد کردن کد معرف موپُن، یک کد تخفیف شب به میزان 7 درصد تا سقف 150 هزار تومان برای انجام رزرو در این سامانه دریافت خواهید کرد. همچنین شما نیز می‌توانید کد معرف خود را در اختیار دوستان خود قرار دهید تا 50 هزار تومان اعتبار به شما تعلق گیرد. توجه داشته باشید هدیه معرف و معرفی‌‌شونده بعد از انجام اولین رزرو معرفی‌شونده به هر دو طرف داده خواهد شد. برای ثبت نام در وبسایت شب و دریافت کد تخفیف برای اولین رزرو بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف شب

در سامانه شب می‌توانید انواع اقامتگاه شامل ویلا، سوئیت، آپارتمان و... از شهرهای مختلف ایران را مشاهده کرده و پس از مقایسه قیمت و امکانات، یکی را انتخاب نموده و به‌صورت آنلاین برای تاریخ مورد نظر خود رزرو نمایید.