کد تخفیف

کد تخفیف 2 درصدی بیمه دات کام

با استفاده از این کد تخفیف در خرید انواع بیمه مانند بیمه آتش‌سوزی، بیمه تکمیلی، بیمه مسافرتی و... از بیمه دات کام، 2 درصد تخفیف دریافت نمایید. لازم به ذکر است که کد تخفیف ممکن است روی خرید بیمه از برخی شرکت‌ها اعمال نشود. برای ورود به سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با استفاده از این کد تخفیف در خرید انواع بیمه مانند بیمه آتش‌سوزی، بیمه تکمیلی، بیمه مسافرتی و... از بیمه دات کام، 2 درصد تخفیف دریافت نمایید. لازم به ذکر است که کد تخفیف ممکن است روی خرید بیمه از برخی شرکت‌ها اعمال نشود. برای ورود به سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف 20 درصدی بیمه تکمیلی درمان بیمه دات کام

برای خرید بیمه تکمیلی از بیمه دات کام، این کد تخفیف را قبل از پرداخت هزینه وارد کنید و 10 درصد تخفیف دریافت کنید. برای ورود به صفحه مربوط به بیمه تکمیلی درمان در وبسایت بیمه دات کام، سامانه مقایسه، خرید و استعلام انواع بیمه‌نامه، بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

برای خرید بیمه تکمیلی از بیمه دات کام، این کد تخفیف را قبل از پرداخت هزینه وارد کنید و 10 درصد تخفیف دریافت کنید. برای ورود به صفحه مربوط به بیمه تکمیلی درمان در وبسایت بیمه دات کام، سامانه مقایسه، خرید و استعلام انواع بیمه‌نامه، بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف 40 درصدی بیمه موبایل بیمه دات کام

با استفاده از این کد تخفیف در خرید بیمه گوشی موبایل از پلتفرم بیمه دات کام می‌توانید از 40 درصد تخفیف تا سقف 200 هزار تومان بهره‌مند شوید. برای ورود به صفحه خرید بیمه گوشی موبایل در وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با استفاده از این کد تخفیف در خرید بیمه گوشی موبایل از پلتفرم بیمه دات کام می‌توانید از 40 درصد تخفیف تا سقف 200 هزار تومان بهره‌مند شوید. برای ورود به صفحه خرید بیمه گوشی موبایل در وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف 10 درصدی بیمه مسافرتی بیمه دات کام

با وارد کردن این کد تخفیف هنگام خرید بیمه مسافرتی از بیمه دات کام، از 10 درصد تخفیف بهره‌مند شوید. جهت خرید بیمه مسافرتی از سامانه بیمه دات کام و ورود به وب‌سایت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با وارد کردن این کد تخفیف هنگام خرید بیمه مسافرتی از بیمه دات کام، از 10 درصد تخفیف بهره‌مند شوید. جهت خرید بیمه مسافرتی از سامانه بیمه دات کام و ورود به وب‌سایت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

11 درصد کد تخفیف بیمه بدنه بیمه دات کام

اگر قصد خرید بیمه بدنه از پلتفرم بیمه دات کام را دارید، شما می‌توانید با ثبت این کد از 11 درصد تخفیف تا سقف 300 هزار تومان بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که این کد تخفیف بیمه دات کام بر روی سایر بیمه‌ها اعمال نمی‌شود و اگر بیمه از قبل تخفیفی داشته باشد، درصد این کد به تخفیف قبلی اضافه خواهد شد. جهت خرید بیمه بدنه از سامانه بیمه دات کام و ورود به وب‌سایت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

اگر قصد خرید بیمه بدنه از پلتفرم بیمه دات کام را دارید، شما می‌توانید با ثبت این کد از 11 درصد تخفیف تا سقف 300 هزار تومان بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که این کد تخفیف بیمه دات کام بر روی سایر بیمه‌ها اعمال نمی‌شود و اگر بیمه از قبل تخفیفی داشته باشد، درصد این کد به تخفیف قبلی اضافه خواهد شد. جهت خرید بیمه بدنه از سامانه بیمه دات کام و ورود به وب‌سایت بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف 2 درصدی بیمه دات کام

در سامانه بیمه دات کام می‌توانید انواع بیمه تکمیلی، بیمه بدنه، بیمه موتور سیکلت و... را به صورت غیر حضوری تهیه کنید و با ثبت این کد از 2 درصد تخفیف تا سقف 230 هزار تومان بهره‌مند شوید. توجه داشته باشید که با ثبت این کد علاوه بر تخفیف بیمه، تخفیف کد نیز لحاظ خواهد شد. برای ورود به سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

در سامانه بیمه دات کام می‌توانید انواع بیمه تکمیلی، بیمه بدنه، بیمه موتور سیکلت و... را به صورت غیر حضوری تهیه کنید و با ثبت این کد از 2 درصد تخفیف تا سقف 230 هزار تومان بهره‌مند شوید. توجه داشته باشید که با ثبت این کد علاوه بر تخفیف بیمه، تخفیف کد نیز لحاظ خواهد شد. برای ورود به سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

تا 230 هزار تومان کد تخفیف بیمه دات کام

شما با استفاده از این کد می‌توانید در خرید انواع بیمه مسافرتی، بیمه تکمیلی، بیمه شخص ثالث و... از 2 درصد تخفیف تا سقف 230 هزار تومان در پلتفرم بیمه دات کام بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که با ثبت این کد، علاوه بر تخفیف بیمه، تخفیف کد نیز اعمال خواهد شد. برای ورود به وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

شما با استفاده از این کد می‌توانید در خرید انواع بیمه مسافرتی، بیمه تکمیلی، بیمه شخص ثالث و... از 2 درصد تخفیف تا سقف 230 هزار تومان در پلتفرم بیمه دات کام بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که با ثبت این کد، علاوه بر تخفیف بیمه، تخفیف کد نیز اعمال خواهد شد. برای ورود به وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

تا 500 هزار تومان کدتخفیف بیمه دات کام

با استفاده از پلتفرم بیمه دات کام شما می‌توانید انواع بیمه بدنه، شخص ثالث و... را به صورت غیر حضوری تهیه کنید و با ثبت این کد از 2 درصد تخفیف تا سقف 500 هزار تومان بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که با ثبت این کد علاوه بر تخفیف بیمه، تخفیف کد نیز لحاظ خواهد شد. برای ورود به وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با استفاده از پلتفرم بیمه دات کام شما می‌توانید انواع بیمه بدنه، شخص ثالث و... را به صورت غیر حضوری تهیه کنید و با ثبت این کد از 2 درصد تخفیف تا سقف 500 هزار تومان بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که با ثبت این کد علاوه بر تخفیف بیمه، تخفیف کد نیز لحاظ خواهد شد. برای ورود به وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف 2 درصدی بیمه دات کام

با ثبت این کد در خرید انواع بیمه مانند بیمه زلزله، بیمه ورزشی و... از پلتفرم بیمه دات کام می‌توانید از 2 درصد تخفیف تا سقف 200 هزار تومان بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که با ثبت این کد علاوه بر تخفیف بیمه، تخفیف کد نیز لحاظ خواهد شد. برای ورود به وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با ثبت این کد در خرید انواع بیمه مانند بیمه زلزله، بیمه ورزشی و... از پلتفرم بیمه دات کام می‌توانید از 2 درصد تخفیف تا سقف 200 هزار تومان بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است که با ثبت این کد علاوه بر تخفیف بیمه، تخفیف کد نیز لحاظ خواهد شد. برای ورود به وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

تا 180 هزار تومان کد تخفیف سایت بیمه دات کام

در پلتفرم بیمه دات کام می‌توانید در خرید انواع بیمه مانند بیمه بدنه، بیمه تکمیلی، بیمه موبایل و... با ثبت این کد از 2 درصد تخفیف تا سقف 180 هزار تومان بهره‌مند شوید و بیمه خود را ارزان‌تر تهیه کنید. لازم به ذکر است در صورتی که بیمه از قبل تخفیف داشته باشد، درصد تخفیف این کد به آن اضافه خواهد شد. برای ورود به وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

در پلتفرم بیمه دات کام می‌توانید در خرید انواع بیمه مانند بیمه بدنه، بیمه تکمیلی، بیمه موبایل و... با ثبت این کد از 2 درصد تخفیف تا سقف 180 هزار تومان بهره‌مند شوید و بیمه خود را ارزان‌تر تهیه کنید. لازم به ذکر است در صورتی که بیمه از قبل تخفیف داشته باشد، درصد تخفیف این کد به آن اضافه خواهد شد. برای ورود به وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

تا 300 هزار تومان کدتخفیف بیمه دات کام

شما می‌توانید در پلتفرم بیمه دات کام انواع بیمه آتش‌سوزی، بیمه مسافرتی، بیمه بدنه، بیمه آسانسور و... را به صورت آنلاین تهیه کنید و با ثبت این کد از 2 درصد تخفیف تا سقف 300 هزار تومان بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است در صورتی که بیمه از قبل تخفیف داشته باشد، درصد تخفیف این کد به آن اضافه خواهد شد. برای ورود به وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

شما می‌توانید در پلتفرم بیمه دات کام انواع بیمه آتش‌سوزی، بیمه مسافرتی، بیمه بدنه، بیمه آسانسور و... را به صورت آنلاین تهیه کنید و با ثبت این کد از 2 درصد تخفیف تا سقف 300 هزار تومان بهره‌مند شوید. لازم به ذکر است در صورتی که بیمه از قبل تخفیف داشته باشد، درصد تخفیف این کد به آن اضافه خواهد شد. برای ورود به وب‌سایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

2 درصد کد تخفیف بیمه دات کام

اگر قصد خرید بیمه از سامانه آنلاین بیمه دات کام را دارید، می‌توانید برای خرید انواع بیمه‌ها از این وب‌سایت با استفاده از این کد، 2 درصد تخفیف دریافت کنید. این درصد تخفیف برای بیمه‌هایی که از قبل تخفیف دارند، به درصد تخفیف فعلی آن‌ها اضافه می‌شود. برای ورود به وبسایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

اگر قصد خرید بیمه از سامانه آنلاین بیمه دات کام را دارید، می‌توانید برای خرید انواع بیمه‌ها از این وب‌سایت با استفاده از این کد، 2 درصد تخفیف دریافت کنید. این درصد تخفیف برای بیمه‌هایی که از قبل تخفیف دارند، به درصد تخفیف فعلی آن‌ها اضافه می‌شود. برای ورود به وبسایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

کد تخفیف 2 درصدی بیمه دات کام

با استفاده از این کد برای خرید بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه آتش‌سوزی و... از بیمه دات کام 2 درصد تخفیف دریافت نمایید. لازم است بدانید که درصد تخفیف این کد، روی بیمه‌هایی که از قبل تخفیف داشته‌اند به درصد تخفیف آن‌ها اضافه می‌گردد. برای ورود به وبسایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

با استفاده از این کد برای خرید بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه آتش‌سوزی و... از بیمه دات کام 2 درصد تخفیف دریافت نمایید. لازم است بدانید که درصد تخفیف این کد، روی بیمه‌هایی که از قبل تخفیف داشته‌اند به درصد تخفیف آن‌ها اضافه می‌گردد. برای ورود به وبسایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

پیشنهاد تخفیف دار

150 هزار تومان اعتبار رایگان و جوایز ویژه در مسابقه بیمه دات کام

تخفیف، بیمه، حرکت مسابقه جدید بیمه دات کام با جوایز ویژه با پاسخ به سوالات داده شده میتوانید اعتبار رایگان کسب کنید سقف هدیه 150 هزار تومان برای ارسال صحیح همه پاسخ ها به نفرات با بیشترین امتیاز نیز جایزه های ارزنده تعلق میگیرد همچون ایکس باکس سری S، اپل واچ SE، پلی استیشن 5 ایرپاد 3 اپل، گوشی سامسونگ گلکسی S23 FE، سفر به شیراز از طریق روش های زیر هم میتونید امتیازات را افزایش بدهید پیدا کردن هر سرنخ در هر یک از شبکه های اجتماعی 40 تا برای خرید بیمه خودرو 200 ، دعوت از هر دوست 50 امتیاز ورود به مسابقه بیمه دات کام با فشردن «لینک خرید»

پیشنهاد تخفیف دار

تخفیف، بیمه، حرکت مسابقه جدید بیمه دات کام با جوایز ویژه با پاسخ به سوالات داده شده میتوانید اعتبار رایگان کسب کنید سقف هدیه 150 هزار تومان برای ارسال صحیح همه پاسخ ها به نفرات با بیشترین امتیاز نیز جایزه های ارزنده تعلق میگیرد همچون ایکس باکس سری S، اپل واچ SE، پلی استیشن 5 ایرپاد 3 اپل، گوشی سامسونگ گلکسی S23 FE، سفر به شیراز از طریق روش های زیر هم میتونید امتیازات را افزایش بدهید پیدا کردن هر سرنخ در هر یک از شبکه های اجتماعی 40 تا برای خرید بیمه خودرو 200 ، دعوت از هر دوست 50 امتیاز ورود به مسابقه بیمه دات کام با فشردن «لینک خرید»

کد تخفیف

کد تخفیف 20 درصدی بیمه شخص ثالث بیمه دات کام

در خرید انواع بیمه شخص ثالث (خودرو و موتورسیکلت) بیمه دات کام، سامانه استعلام، مقایسه و خرید انواع بیمه‌نامه، این کد تخفیف را وارد کنید و 20 درصد کمتر بپردازید. توجه داشته باشید این درصد تخفیف برای بیمه‌هایی که از قبل تخفیف دارند روی قیمت اولیه آن‌ها محاسبه خواهد شد. برای ورود به وبسایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف

در خرید انواع بیمه شخص ثالث (خودرو و موتورسیکلت) بیمه دات کام، سامانه استعلام، مقایسه و خرید انواع بیمه‌نامه، این کد تخفیف را وارد کنید و 20 درصد کمتر بپردازید. توجه داشته باشید این درصد تخفیف برای بیمه‌هایی که از قبل تخفیف دارند روی قیمت اولیه آن‌ها محاسبه خواهد شد. برای ورود به وبسایت بیمه دات کام بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.

کد تخفیف بیمه دات کام

خرید آنلاین انواع بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه موتورسیکلت، بیمه مسافرتی، بیمه تکمیلی درمان و... از وبسایت بیمه دات کام با امکان مقایسه مبالغ و تعهدات شرکت‌های مختلف وجود دارد. با استفاده از کد تخفیف بیمه دات کام نیز می‌توانید مبلغی را از هزینه خرید بیمه‌نامه خود کسر کنید.