کد تخفیف بیمه موتورسیکلت بیمه بازار تا 60 هزار تومانی

کد تخفیف

کد تخفیف بیمه بازار موتور سیکلت خرید بیمه شخص ثالث قابل استفاده برای صدور بیمه موتورسیکلت از تمامی شرکت ها قیمت براساس نوع موتور گازی، تک یا چند سیلندر متفاوت است جریمه دیرکرد نیز تا 2992 تک تومانی برای هر روز اضافه می‌شود 5% تا سقف 60 هزار تومان ویژه اولین خرید بیمه نامه یکساله خرید بیمه موتورسیکلت بیمه بازار با کلیک «لینک خرید»