مکالمه رایگان ساعتی با بسته شگفتاک ایرانسل

کد تخفیف

با بسته شگفتاک ایرانسل مکالمه رایگان هدیه بگیرید اگر قبل از ساعت 9 شب فقط 5 دقیقه تماس داشته باشید یک ساعت مکالمه با تمام خطوط کشور برایتان فعال می‌شود این بسته صرفا از ساعت 21 تا 24 همان شب قابل استفاده است فقط مجموع دقایق مکالمه از شارژ اصلی ایرانسلی محاسبه می‌شود کد دستوری فعالسازی طرح » ستاره 4444 ستاره 1 ستاره 7 مربع برای برخی مشترکین حد نصاب مقدار مکالمه بیش از 5 دقیقه است که این مقدار بر حسب میزان مصرف گذشته کاربر مشخص میشود اطلاع از جزئیات بسته شگفتاک ایرانسل با کلیک «لینک خرید»