60 دقیقه مکالمه رایگان با بسته شگفتاک ایرانسل

کد تخفیف

با بسته شگفتاک ایرانسل مکالمه رایگان هدیه بگیر اگر قبل از ساعت 9 شب، 5 دقیقه تماس داشته باشید 60 دقیقه مکالمه با تمام خطوط کشور برایتان فعال میشود که از ساعت 21 تا 24 همان شب صرفا قابل استفاده است مهلت انقضا 30 روز و بدون نیاز به پرداخت هزینه اولیه کد دستوری طرح » ستاره 4444 ستاره 1 ستاره 7 مربع اطلاع از بسته شگفتاک ایرانسل با کلیک «لینک خرید»