5 دقیقه مکالمه 50 دقیقه رایگان ایرانسل

کد تخفیف

با 5 دقیقه مکالمه ایرانسلی 50 دقیقه بعدی رایگان است برای فعالسازی این بسته کد #2*1*4444* را شماره بگیرید قیمت و مهلت انقضای طرح هنگام خرید نمایش داده می‌شود طرح مذکور معمولا در مناسبت های خاص در دسترس می‌باشد در هفته وحدت تخفیف مکالمه ایرانسل را بدون هزینه فعال کنید جزئیات طرح 50 دقیقه صحبت رایگان ایرانسل در «لینک خرید»