30% تخفیف و صرفه جویی با سرویس مدرسه تپسی

پیشنهاد تخفیف دار

تخفیف تپسی برای رزرو سرویس مدرسه با قیمت مناسب در واقع نسبت به سرویس های سنتی 30 درصد ارزانتر است در تعطیلات غیر تقویمی هم هزینه آن روز برگشت داده میشود یک راننده ثابت و مورد تایید برای دانش آموز خود می گیرید در طول زمان سفر امکان رصد برای والدین فراهم می باشد استفاده از سرویس مدرسه تپسی با ورود به «لینک خرید»