کد تخفیف 30 درصدی سفر بین شهری اسنپ

کد تخفیف

کد تخفیف اسنپ ویژه سفرهای بین شهری و بین استانی با تا سقف 100 هزار تومان از مبلغ کل کرایه سرویس کسر می‌شود سیستم قیمت گذاری شفاف و در دسترس حتی برای سفر راه دور معتبر برای تمامی مسیرهای جاده ای به جز تهران کرج و بالعکس مشاهده مبدا و مقصد سفر بین شهری اسنپ در «لینک خرید»