20% تخفیف کرایه تپسی با انتخاب گزینه عجله ندارم

پیشنهاد تخفیف دار

در صورتی که عجله ندارید کرایه تپسی را تخفیف بگیرید ابتدا لازم است مبدا و مقصد خود را مشخص و تایید کنید زمانی که در جستجوی خودرو برای درخواست شما می باشد گزینه عجله ندارم را در اپلیکیشن بزنید و تا 10 منتظر بمانید نسبت به حالت قبل 20% مبلغ کمتری پرداخت خواهید نمود جهت ورود به تپسی بر روی کلید«لینک خرید» کلیک نمایید