کد تخفیف 50 هزار تومانی ازکی

کد تخفیف

با وارد نمودن این کد در وبسایت بیمه ازکی می‌توانید 50 هزار تومان تخفیف دریافت کنید. البته این نکته را توجه داشته باشید این کد بر روی بیمه‌هایی اعمال می‌شود که حداقل 500 هزار تومان باشد و همچنین بر روی بیمه‌های تخفیف‌دار، تخفیف از قیمت اولیه کم می‌شود. برای ورود به وبسایت ازکی بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.