کد تخفیف 3 میلیون تومانی جایزه کارت بازی دیجی کالا

پیشنهاد تخفیف دار

شرکت در مسابقه کارت بازی دیجی کالا با هدایای ویژه اهدای کد تخفیف 1 الی 3 میلیونی به نفرات اول تا پنجم هر بازیکن با سر زدن روزانه به بازی تعدادی کارت می گیرد بوسیله کارتها می‌توانید با سایر بازیکنان آنلاین مسابقه دهد اگر کارت انتخابی شما با آخرین کارت روی زمین همرنگ باشد تمامی کارتها متعلق به شما می شود و مجدد باید بازی کنید امکان چیدن ترتیب رنگها قبل از شروع دست وجود دارد جوایز مسابقه به نفرات با بیشترین امتیاز داده می شود ورود به کارت بازی دیجی کالا با فشردن «لینک خرید»