کد تخفیف 250 هزار تومانی بیمه شخص ثالث ازکی

کد تخفیف

برای خرید بیمه شخص ثالث در وبسایت ازکی از این کد استفاده کنید و 250 هزار تومان تخفیف دریافت نمایید. توجه کنید که این کد روی بیمه‌های آسیا، سامان و ایران و همچنین بیمه‌هایی که بیشتر از 250 هزار تومان تخفیف دارند اعمال نمی‌شود. همچنین بیمه‌ای که انتخاب می‌کنید باید 1 ساله یا بیشتر باشد تا کد اعمال شود. برای ورود به صفحه مربوط به خرید بیمه شخص ثالث در وبسایت ازکی بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.