کد تخفیف 250 هزار تومانی بیمه شخص ثالث آیتول

کد تخفیف

جهت دریافت مبلغ 250 هزار تومان تخفیف در هنگام خرید بیمه شخص ثالث از آیتول، سامانه خدمات یکپارچه خودرو، این کد را قبل از پرداخت هزینه وارد نمایید. برای ورود به صفحه مربوط به خرید بیمه شخص ثالث در وبسایت آیتول بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.