کد تخفیف 20 هزار تومانی بلیط قطار اسنپ تریپ

کد تخفیف

به وسیله این کد تخفیف بلیط قطار را از اسنپ تریپ بخرید برای سفارش اول 20 هزار تومان از مبلغ نهایی کسر می شود فعال برای تمامی ایستگاه های راه آهن موجود در نقاط کشور دسترسی به تمامی شرکت های ریلی با قیمت های مناسب در واقع این بن 10 درصد از مبلغ پرداختی را کاهش میدهد تهیه بلیط قطار اسنپ تریپ با لمس دکمه «لینک خرید»