مکالمه نامحدود شبانه با کد شب های روشن همراه اول

کد تخفیف

طرح شبهای روشن روزانه، هفتگی و ماهانه همراه اول مکالمه نامحدود درون شبکه از ساعت 23 شب تا 7 صبح برای کلیه مشترکین دائمی و اعتباری با امکان انتخاب یک پلن فعالسازی با شماره گیری کد دستوری یا ارسال پیامک خالی به 8057 هزینه طرح » 24 ساعته 1000، هفتگی 6 و ماهانه 22 هزار تومان جزئیات بسته شب های روشن همراه اول در «لینک خرید»