دریافت امتیاز از بازی شانس برگردون دیجی کالا

پیشنهاد تخفیف دار

در شانس برگردون دیجی کالا فرصت دریافت امتیاز دارید در هر نوبت بازی باید ابتدا 5 امتیاز دیجی کلاب خرج کنید سپس از 8 کارت موجود 2 تای آنها را میتوان انتخاب نمایید کارت ها ممکن است پوچ یا دارای 1، 2، 5، 15 و.. امتیاز باشد احتمال اینکه امتیازات شما پس از یک دور کاهش یابد هست ورود به بازی شانس برگردون دیجی کالا از «لینک خرید»