تخفیف دوشنبه‌های شاتلی

پیشنهاد تخفیف دار

در هر ماه یک دوشنبه به‌عنوان دوشنبه‌های شاتلی انتخاب و تخفیف ویژه‌ای روی یکی از سرویس‌های اینترنت پرسرعت شاتل اعمال خواهد شد. مهلت استفاده از این تخفیف ویژه در این طرح تنها 24 ساعت می‌باشد. برای مشاهده جزئیات دوشنبه‌های شاتلی در وبسایت شاتل، اپراتور اینترنت و تلفن همراه، بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.