تا 60 درصد تخفیف آموزش های آخر هفته مکتب خونه

پیشنهاد تخفیف دار

آموزش های آخر هفته مکتب خونه تخفیف تا 60% دارد این طرح روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته برگزار می‌شود دوره های برگزیده با پیشنهادات عالی به فروش می رسد این کاهش قیمت بطور خودکار روی قیمت لحاظ شده آموزش های آخر هفته مکتب خونه در «لینک خرید»