تا 40 درصد تخفیف آجیل و خشکبار اکالا

پیشنهاد تخفیف دار

خرید آجیل و خشکبار بسته بندی شده با تخفیف اکالا عرضه بادام درختی، مغز فندق، گردو، پسته، کشمش پلویی آلبالو خشکه وکیوم، خرما خاصویی، انجیر، قیسی و غیره از قیمت ها بدون اعمال کد نیز تا 40 درصد کاسته شده این پیشنهاد برای اجناس افق کوروش و ابیزینس است سفارش از دسته آجیل و خشکبار اکالا در «لینک خرید»