تا 40% تخفیف افق کوروش اکالا برای خرید تنقلات

پیشنهاد تخفیف دار

فروش ویژه با تخفیف تنقلات افق کوروش اکالا کلوچه سنتی نادی، کروسان پچ پچ، بیسکویت گرجی غلات کامل بیسکوپارتی ستاک، کرانچی پنیری، چیپس و... اجناس بی نیاز به کوپن تا 40% زیر قیمت واقعی عرضه شده کد تخفیف افق کوروش اولین خرید و غیراول نیز قابل استفاده است در محله های مختلف محصولات متفاوتی در طرح وجود دارد خرید تنقلات افق کوروش اکالا با مراجعه به «لینک خرید»