تا 38 درصد تخفیف بلیط استخر های قم پول تیکت

پیشنهاد تخفیف دار

با خرید بلیط استخر های قم از پول تیکت تا 38% تخفیف بگیر کاهش قیمت بصورت خودکار روی برخی مجموعه ها اعمال شده پارک آبی آب و تاب، استخر دریا، یاران، کوثر، خلیج فارش و... امکانات و شرایط ورود هر مجموعه در توضیحات آن ذکر شده جهت مشاهده استخر های قم روی «لینک خرید» کلیک کنید