تا 30 درصد تخفیف کالاهای روز و تازه افق کوروش اکالا

پیشنهاد تخفیف دار

کالاهای روز و تازه را با تخفیف اکالا از افق کوروش خرید کن این دسته شامل مواد لبنی، تخم مرغ، گوشت و مرغ و.. است تا 30% کاهش قیمت اقلامی که تاریخ تولید آن نزدیک میباشد ممکن است چندین فروشگاه به یک کاربر نمایش داده شود که تعداد آن به آدرس و مکان دریافت سفارش بستگی دارد تهیه کالاهای روز و تازه افق کوروش اکالا از «لینک خرید»