تا 30 درصد تخفیف ماهی و میگو اسنپ مارکت

پیشنهاد تخفیف دار

عرضه ماهی و میگو با تخفیف هایپراستار در اسنپ مارکت انواع فیله ماهی قزل سالمون، گالیت، تیلاپیلا بدون تیغ و... خرید میگو سوخاری، ناگت و پلویی، منجمد، کم چرب و غیره قیمت محصول بدون احتیاج به کد تا 30% بدون سقف کم شده سفارش ماهی و میگو از اسنپ مارکت با لمس «لینک خرید»