تا 250 هزار تومان کد تخفیف اولین خرید ازکی

کد تخفیف

کد تخفیف ازکی اولین خرید بیمه ارزان و آنلاین بسته به نوع بیمه از 5 تا 250 هزار تومان آفر دریافت می کنید 250 هزار برای خرید بیمه بدنه ازکی، 150 تومان بیمه شخص ثالث 100 تومان تخفیف برای پزشکان، 50 هزارتومان بیمه موتور سیکلت 50000 بیمه مسافرتی، 20 تومان درمان و کرونا، 5 بیمه آتش سوزی توجه » کد را در "آخرین مرحله" و قبل از پرداخت نهایی وارد کنید با ثبت در قسمت مقایسه شرکت های بیمه پیام خطا می دهد ثبت اولین خرید با تخفیف ویژه ازکی با مراجعه «لینک خرید»