تا 25% شارژ بیشتر در طرح شارژ شورانگیز رایتل

کد تخفیف

با خرید شارژ شورانگیز رایتل تا 25% بیشتر شارژ شوید در این حالت فرصت استفاده از اعتبار اصلی یک ماه است مهلت انقضای هدیه نیز بر اساس مبلغ شارژ از 6 تا 18 روز امکان خرید بسته یا انتقال اعتبار شارژ شورانگیز وجود ندارد خرید از طریق وبسایت، اپ رایتل یا کد دستوری *145*رمز# مشاهده جزئیات طرح شارژ شورانگیز رایتل از «لینک خرید»