تا 150 هزار تومان تخفیف بیمه برای رانندگان اسنپ

پیشنهاد تخفیف دار

تخفیف بیمه شخص ثالث و بدنه برای رانندگان اسنپ 100 هزار تومان برای بیمه ایران، آسیا، دانا، پاسارگاد و... برخی از شرکت ها مانند بیمه سرمد و رازی تا 150 هزار تومان دارای شرایط پرداخت نقد و اقساط یک ماهه، چهار و شش ماهه امکان استفاده از کد تخفیف علاوه بر کاهش قیمت ها نیز هست دریافت کوپن و خرید بیمه رانندگان اسنپ از «لینک خرید»