تا 15% تخفیف رفت و آمدهای سازمانی با اسنپ

پیشنهاد تخفیف دار

پنل سازمانی اسنپ تا 15% تخفیف هزینه رفت و آمد قابلیت ایجاد محدودیت مکانی در مبدا و مقصد برای کاربر امکان تعیین محدودیت بودجه، تهیه گزارش مالی از سفرها درخواست همزمان چندین سفر با یک اکانت سازمانی اسنپ مناسب شرکت ها و ارگان ها برای جابجایی های درون شهری ثبت نام در پنل سازمانی اسنپ با کلیک بر روی «لینک خرید»