تا 100 هزار تومان جایزه سفیران در پنجره جادویی تپسی

پیشنهاد تخفیف دار

پنجره جادویی تپسی به سفیران جایزه نقدی می‌دهد این پیشنهاد در برخی سفرها بر روی نرم افزار ظاهر میشود و به صورت یک صفحه طلایی رنگ با فرصت محدود است اگر سفیر در زمان تعیین شده یک سفر پیشنهادی قبول کند پس از آن فرصت دریافت جایزه 2 الی 100 هزار تومانی دارد مبلغ جایزه در لحظه و بدون کسر کمیسیون واریز خواهد شد داشتن تعداد سفرهای بیشتر = احتمال برنده شدن مبالغ بالاتر جزئیات پنجره جادویی تپسی را در «لینک خرید» مطالعه کنید