به استقبال روزهای سرد با 50% تخفیف دیجی کالا

پیشنهاد تخفیف دار

تخفیف دیجی کالا در کمپین به استقبال روزهای سرد سال تهیه تجهیزات مورد نیاز نیمه دوم سال تا 50% قیمت کمتر کرسی برقی و وسایل گرمایشی، کیسه آب گرم، دستگاه بخور لباس گرم، نوشیدنی ساز و ماگ، پتو و لحاف، نیم بوت، چتر و... از نرخ کالاهای این طرح بدون ثبت کد بدون سقف کاسته شده سفارش تجهیزات فصول سرد سال دیجی کالا از «لینک خرید»