اینترنت و مکالمه هدیه روز تولد مشترکین همراه اول

کد تخفیف

در روز تولد از همراه اول مکالمه یا اینترنت هدیه بگیرید برای فعالسازی کد دستوری *10*41# را شماره گیری نمایید دریافت یکی از هدایا برای تولد مشترکین امکان پذیر است 1- 2 گیگابایت اینترنت بین الملل با مهلت استفاده یک روزه 2- دریافت 120 امتیاز باشگاه فیروزه ای با تاریخ انقضا یکساله 3- 24 ساعت مکالمه رایگان درون شبکه با خطوط همراه اول توجه » با امتیاز کلاب بسته های متنوعی قابل انتخاب است (120 پوینت = 4 هزار اعتبار رایگان یا اینترنت 7 روزه یا...) جزئیات طرح تشویقی روز تولد همراه اول در «لینک خرید»