اقامت رایگان هتل جایزه چالش مسیر پاییزی خانومی

پیشنهاد تخفیف دار

با شرکت در چالش پاییزی خانومی جوایز ویژه ببرید شامل اقامت رایگان در هتل های منتخب از 1 الی 3 شب 30 تا کارت وجود دارد و هر روز یکی از آنها باز خواهد شد هر کدام ممکن است یک سوال، پیام یا تخفیف داشته باشد به تعداد کارت‌هایی که جمع کنید شانس در قرعه کشی دارید خرید با کد تخفیف خانومی به قیمت ارزان نیز امکانپذیر است ورود به چالش مسیر پاییزی خانومی با لمس «لینک خرید»